Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
12 feb 2021 Nieuws

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Via de gemeenten biedt het Rijk extra hulp met de regeling TONK (tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten). Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro in het eerste half jaar van 2021. De regeling krijgt komende tijd vorm en inhoud. Divosa ondersteunt gemeenten bij de uitvoering van deze regeling.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hoe zit het met het inkomen van de partner bij een aanvraag TONK?
De TONK is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. Indien de partner deel uitmaakt van het huishouden dan geldt ook dat inkomen als gezinsinkomen.

Kunnen de tijdelijke huurverlaging en de betaalpauze hypotheekvoorziening als voorliggende voorziening voor de Tonk gebruikt kan worden?  Kunt u me informeren hoe de verhouding tussen deze 2 regelingen en de Tonkregeling is?
De gemeente heeft beleidsvrijheid om hier zelf een keuze in te maken. Als de aanvrager afspraken kan maken met de hypotheekverstrekker over een tijdelijke betaalpauze of een afspraak kan maken met de verhuurder over een tijdelijke huurverlaging dan is een vergoeding vanuit TONK wellicht niet nodig .

Wanneer moet de regeling operationeel zijn?
De regeling dient zo snel als verantwoord mogelijk is, uitgevoerd te worden. Dit zal per gemeente verschillen. Sommige gemeenten kunnen al snel TONK verstrekken, bij andere gemeenten zijn meer aanpassingen nodig en zal dit iets langer duren. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021.

Hoe verhoudt zich deze uitkering tot andere bestaande regeling zoals TOZO, bijstand, etc? Is het TOZO-krediet een voorliggende voorziening voor TONK?
Als een huishouden gebruikt maakt van een regeling zoals bijstand of TOZO, maar de hoogte van de uitkering onvoldoende is om de vaste lasten te betalen, kan dit huishouden mogelijk in aanmerking komen voor de TONK (afhankelijk van de gemeentelijke beleidsregels). Het uit reguliere bijstand of TOZO verkregen inkomen wordt dan wel in beschouwing genomen bij het bepalen van de draagkracht.


Bron: Divosa

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

De Tozo kent twee voorzieningen, aanvullende inkomensondersteuning en een lening voor bedrijfskapitaal. De tijdelijke regeling is afgeleid van de bijstand voor zelfstandigen (Bbz). Zelfstandigen met een huishoudinkomen onder het sociaal minimum kunnen binnen de huidige regeling aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud.

Overzicht vergelijk of combineer NOW, Tozo en TOGS

De maatregelen NOW, Tozo en TOGS zijn 3 grote regelingen voor tegemoetkomingen in de inkomsten en salarissen. Bekijk hier op welke van deze 3 generieke regelingen je aanspraak kunt maken. Dit kunnen meerdere regelingen zijn.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 feb 2021

Laatst gewijzigd

12 feb 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.