Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
22 feb 2021 Nieuws

Oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantietussenpersoon de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Niet is komen vast te staan dat de tussenpersoon dit heeft gedaan. Dit betekent dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden en aansprakelijk is voor de als gevolg daarvan door consument geleden schade.

Overlijden

Op [datum] is de echtgenote van de consument overleden door zelfdoding. De consument heeft daarop een beroep gedaan op de overlijdensrisicoverzekering.

Afwijzing door verzekeraar

De verzekeraar gaf aan dat er geen dekking is omdat er sprake was van zelfdoding en deze zelfdoding heeft plaatsgevonden binnen twee jaar na de ingangsdatum van de verzekering.

Carenzperiode

Het oversluiten van een overlijdensrisicoverzekering kan grote gevolgen voor de dekking van de verzekering hebben. Het behoort daarom tot de zorgplicht van de assurantie-tussenpersoon dat hij de (aspirant-)verzekeringnemer tijdig over die gevolgen informeert, zodat hij die kan betrekken bij zijn beslissing om over te sluiten. Als na het afsluiten van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering een carenzperiode gaat lopen, moet de assurantie-tussenpersoon de (aspirant-)verzekeringnemer daarop wijzen. Dit is een periode van één of twee jaar waarin de verzekering geen dekking biedt als de verzekerde overlijdt door zelfdoding.

Dossiervorming/ gespreksnoties

De tussenpersoon heeft geen aantekeningen uit zijn dossier of andere onderliggende stukken overgelegd waarmee hij zijn verweer kan motiveren dat hij de consument en zijn echtgenote op de carenzperiode heeft gewezen. Dit komt voor risico van de tussenpersoon. De commissie houdt het er daarom voor dat de tussenpersoon de consument en zijn echt-genote niet over de carenzperiode heeft geïnformeerd. Dit betekent dat de tussenpersoon de op hem rustende zorgplicht jegens de consument heeft geschonden.

Beslissing

De Commissie bepaalt dat een kwart van de schade voor rekening van de consument moet blijven.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Nieuwe carenzperiode bij oversluiten overlijdensrisicoverzekering

Een consument heeft ter vervanging van een lopende overlijdensrisicoverzekering een nieuwe verzekering afgesloten. Verzekerde komt te overlijden en de verzekeraar beroept zich op de 'carenzperiode'.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

22 feb 2021

Laatst gewijzigd

22 feb 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.