Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
24 feb 2021 Nieuws

Coulance verlopen theoriecertificaten

Als gevolg van de tijdelijke examenstop door het CBR vanwege de lockdown die sinds 15 december 2020 van kracht is, is de kans groot dat een aantal mensen met een theoriecertificaat dat op of na 1 mei 2021 verloopt geen praktijkexamen kan doen. Dit omdat het CBR in ieder geval tot eind mei de beschikbare capaciteit heeft gereserveerd voor degenen van wie het praktijkexamen geen doorgang kon vinden door de lockdown.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Nieuwe coulanceregeling

Om te voorkomen dat er steeds nieuwe beslissingen moeten worden genomen over aanvullende coulances is besloten om in één keer proactief perspectief te bieden aan burgers die mogelijk als gevolg van de lockdown in de problemen komen doordat zij niet in de gelegenheid zijn een praktijkexamen te reserveren. In deze nieuwe coulanceregeling, die vanaf 1 mei tot voorlopig eind van dit jaar loopt, krijgen de mensen waarvan hun bewijs van een behaald examen of certificaat in een bepaalde maand verloopt een verlenging van 7 maanden.

Bijlage

In de bijlage van deze brief (zie downloads) wordt aangegeven om welke uitslagen en certificaten het gaat en welk schema daarbij wordt gehanteerd. Gedurende de looptijd van deze coulanceregeling zal bezien worden of continuering nodig is. Daar waar het certificaten betreft waarin de looptijd wettelijk is geregeld (nummers 1 en 2 in de bijlage), zal bezien worden of, wanneer en hoe het creëren van een wettelijke grondslag opportuun is.

Nieuwe Europese Omnibusverordening (rijbewijs)

Deze verordening ziet toe op het continueren van de tijdelijke maatregel van Verordening (EU) nr. 2020/6982 die onder meer de geldigheidsduur van rijbewijzen en certificaten verlengt.

De definitieve verordening, die met ingang van 6 maart met terugwerkende kracht tot 1 september 2020 van toepassing is, wijkt hier op een aantal punten van af. Allereerst zijn de respectievelijke data en termijnen aangepast. De geldigheid van rijbewijzen en (veiligheids-) certificaten die onder de verordening vallen en in de periode vanaf 1 september 2020 tot en met 30 juni 2021 verlopen (de zogeheten referentieperiode), wordt met 10 maanden verlengd. Daarnaast wordt lidstaten de mogelijkheid geboden om voor 1 juni een voorstel bij de Commissie in te dienen voor een verlenging van deze tijdelijke maatregel, indien duidelijk is dat de nationale COVID-19-maatregelen het na 1 juli nog steeds niet mogelijk maken om de rijbewijzen en certificaten te vernieuwen en trainingen te volgen.

(Verlopen) rijbewijs

Ten slotte biedt de verordening een aanvullende verlenging van rijbewijzen en code 95 bovenop de verlenging die al was toegepast op basis van de vorige verordening, mits die oorspronkelijke verlenging eindigt binnen de referentieperiode van de nieuwe verordening. In dat geval zal er op grond van de verordening sprake zijn van een verlenging tot 1 juli 2021 of van 6 maanden, afhankelijk van welke datum later valt op basis van de einddatum van het rijbewijs.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verlenging geldigheid theorie-examen rijbewijs

Theorie-examens voor het rijbewijs waarvan de geldigheid verloopt tussen 1 januari 2021 en 1 mei 2021 blijven langer geldig. Dat schrijft minister Van Nieuwenhuizen.

Rijbewijzen opnieuw langer geldig vanwege lockdown

Minister Van Nieuwenhuizen treft een nieuwe coulanceregeling waardoor rijbewijzen die tussen 1 december 2020 en 1 maart 2021 verlopen, tot 1 maart geldig blijven.

Wet digitale melding vermissing rijbewijs

Het onderhavige wetsvoorstel tot aanpassing van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) bevat de wijzigingen die nodig zijn om als burger een digitale melding te kunnen doen om het rijbewijs ongeldig te laten worden en om een nieuw of vervangend rijbewijs aan te vragen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 feb 2021

Laatst gewijzigd

24 feb 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.