Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
25 feb 2021 Nieuws

Relatie beëindiging onder twintigers

Twintigers wonen minder vaak samen. 24- tot 30-jarigen die wel (on)gehuwd samenwonen gaan wat vaker uit elkaar. Van degenen die op hun 24e gingen samenwonen tussen 2011 en 2015, was 23 procent binnen vijf jaar uit elkaar. Tien jaar eerder was dat nog 18 procent. De scheidingskans van twintigers met een tijdelijk arbeidscontract is hoger dan van degenen met een vast contract. Dat meldt het CBS op basis van nieuw onderzoek.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Samenwonende twintigers vaker uit elkaar

24- tot 30-jarigen die samenwonen, gehuwd of ongehuwd, gaan tegenwoordig vaker uit elkaar. Dat geldt vooral voor degenen die op relatief jonge leeftijd gingen samenwonen. Van degenen die tussen 2001 en 2006 op 24-jarige leeftijd voor het eerst met een partner gingen samenwonen was 18 procent na vijf jaar uit elkaar. Van degenen die tussen 2006 en 2011 op dezelfde leeftijd begonnen met samenwonen was 20 procent na vijf jaar gescheiden, van de samenwoners in de periode tussen 2011 en 2015 was na vijf jaar 23 procent niet meer bij elkaar. Bij mensen die op hun 28e gingen samenwonen, zijn de verschillen tussen de perioden kleiner. Over het algemeen is het risico op scheiding kleiner naarmate mensen ouder zijn als zij gaan samenwonen. De jaarlijkse scheidingskans van ongehuwde samenwoners is sterker gestegen dan die van getrouwde stellen.

Twintigers met tijdelijk arbeidscontract vaker uit elkaar

Een kwetsbaardere economische positie verhoogt de scheidingskans. Samenwonende twintigers met een laag inkomen gaan het vaakst uit elkaar, en laagopgeleiden scheiden vaker dan hoogopgeleiden. Dit verband is al eerder vastgesteld, ook voor andere leeftijdsgroepen. Bij twintigers speelt ook het type dienstverband een rol. Mannen en vrouwen met een tijdelijk contract scheiden vaker dan degenen met een vast contract, ook als rekening gehouden is met verschillen in opleiding en huishoudensinkomen.

Hoewel de kans op scheiding voor mannen met een tijdelijk contract groter is dan voor degenen met een vast contract, is deze kans nog aanzienlijk kleiner dan voor mannen zonder betaald werk (met een uitkering, in opleiding of inactief). Vrouwen die geen betaald werk hebben en geen opleiding volgen, scheiden niet vaker dan vrouwen met een vast contract als werknemer en een vergelijkbaar huishoudensinkomen en opleiding. Vrouwen met een uitkering hebben wel een hoger scheidingsrisico.


Bron: CBS

Lees ook…

Partnerregeling; woning in aanbouw

Twee ongehuwde belastingplichtigen wonen samen in een huurwoning en zijn niet elkaars fiscale partner. Zij kopen gezamenlijk een nieuw te bouwen woning. De woning zal naar verwachting een jaar later worden opgeleverd. Zijn de twee belastingplichtigen vanaf het moment van aankoop van de nieuw te bouwen woning fiscale partners?

Onderzoek: Laat samenwoners ook partneralimentatie betalen

Over het antwoord op de vraag of alimentatieplicht ook zou moeten bestaan voor informeel samenlevenden, heerst in theorie en praktijk verdeeldheid. Gelet op de maatschappelijke ontwikkelingen valt volgens de onderzoekers te overwegen een lex specialis in te voeren voor een bepaalde categorie samenlevenden. Voor hen gaat dan een alimentatieregeling gelden, tenzij zij daarvan bij overeenkomst afwijken.

Beding in samenlevingscontract geldig?

Een notaris heeft in een samenlevingscontract een beding vastgelegd waarbij de man bij verbreking van de samenwoning € 12.000,00 per jaar aan klaagster (klacht via Kamer voor het notariaat) moet betalen voor ieder jaar dat de samenwoning heeft geduurd.

Einde samenlevingscontract en eigenwoningregeling

De hypotheekrenteaftrek en eigenwoning leidt (ook) bij beëindiging van het samenlevingscontract tot fiscale geschillen. Dit terwijl de wet hier duidelijk in is. Hierna een praktijkcasus.

Rechtspraak: einde samenlevingscontract, van wie is spaarpolis?

In hoger beroep is in geschil wie aanspraak maakt op de spaarpolis die is verpand aan de hypotheek op de gemeenschappelijke woning.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.