Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
16 mrt 2021 Nieuws

Plan van aanpak waardeoverdracht klein pensioen

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. De wetgever beoogt met de automatische waardeoverdracht het behoud van de pensioenbestemming van kleine pensioenen te waarborgen. In deze wet is vastgelegd dat onder bepaalde voorwaarden pensioenuitvoerders het recht op de automatische waardeoverdracht ook mogen toepassen op de bestaande kleine pensioenen die vanwege einde dienstverband zijn ontstaan vóór 1 januari 2018.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hiervoor geldt de voorwaarde dat de pensioenuitvoerders in gezamenlijkheid met het Pensioenregister een plan voor de gefaseerde automatische waardeoverdracht van kleine pensioenen opstellen (verder: het plan). Pensioenuitvoerders zijn na vaststelling van het onderhavige plan verplicht het plan (met de planning) te volgen. In het plan wordt geanticipeerd op de aangekondigde wetswijziging van de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Een waardeoverdracht mag enkel plaatsvinden als dit conform de dan geldende wetgeving mogelijk is.

In dit plan wordt aangegeven:

–in welke periode de individuele pensioenuitvoerders hun waardeoverdrachten moeten uitvoeren;
–hoe de pensioenuitvoerders uitvoering moeten geven aan het plan;
–wat er gebeurt als de planning niet wordt gehaald.

De planning betreft de periode van 1 april 2021 t/m 31 december 2023.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Leidraad informatieverstrekking bij collectieve waardeoverdracht van pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze leidraad vervangt het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW per 1 januari 2021.

Individuele waardeoverdrachten 2021

De Pensioenfederatie heeft de waardeoverdrachtfactoren voor 2021 vastgesteld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 mrt 2021

Laatst gewijzigd

16 mrt 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.