Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 mrt 2021 Nieuws

Meevaller verzekeringnemer

De consument heeft bij de verzekeraar een pensioenverzekering waarop onder meer een garantie-clausule van toepassing is. Deze houdt in dat, indien gedurende de gehele vooraf overeen-gekomen duur van de premiebetaling op elke premievervaldag een premie-inleg van ten minste € 2.953,52 heeft plaatsgevonden, een garantierendement wordt gegeven op basis van 3,50 %.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voorts is bepaald dat bij een inleg van minder dan € 2.953,52 de garantie naar evenredigheid wordt verlaagd.

Verzekeraar

Volgens de verzekeraar is het echter niet zo dat bij een hogere premie-inleg een verhoging van het verzekerde bedrag plaatsvindt op basis van 3,50 % rendement.

Consument

De consument is het hier niet mee eens en hij vordert van de verzekeraar dat deze een garantierendement verstrekt op alle ingelegde premies, inclusief de verhogingen ten opzichte van de bij aanvang van de verzekering vastgestelde minimum premie.

Commissie

De commissie oordeelt dat als uitgangspunt bij de beoordeling van de vraag naar de interpretatie van de garantielausule de uitleg heeft te gelden die partijen over en weer redelijkerwijs aan deze bepaling mochten toekennen en hetgeen zij in dat verband redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten. De commissie komt tot de slotsom dat voor zover de verzekeraar de uitdrukkelijke bedoeling heeft om de toepassing van het garantierendement te beperken tot een minimum premie-inleg, hij dat op niet voor meerdere uitleg vatbare wijze dient vast te leggen op de polis. Uit de polis, meer in het bijzonder de garanatieclausule, blijkt nu niet dat bij een hogere premie-inleg het garantie-rendement niet geldt, integendeel.
De commissie oordeelt dat de klacht gegrond is en beslist dat de verzekeraar het garantierendement over de reeds opgebouwde waarde en de gestegen premie-inleg berekent.

 

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 mrt 2021

Laatst gewijzigd

17 mrt 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.