Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 mrt 2021 Nieuws

Aanpak knelpunten kleine pensioenen in consultatie

De huidige wetgeving staat de afkoop van kleine nettopensioenen niet toe. Met als gevolg dat het beheren en administreren van zo’n klein nettopensioen kan leiden tot daling van het opgebouwd vermogen, als de rendementen de kosten niet meer goedmaken. Dit is niet in het belang van de deelnemer.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Om dit te voorkomen krijgt nu de pensioenuitvoerder de mogelijkheid geboden de waarde uit te keren. Het zonder fiscale sancties kunnen afkopen van een kleine nettolijfrente heeft tot doel dat de betreffende gerechtigde in dezelfde fiscale positie komt als een deelnemer die instemt met afkoop van zijn of haar klein nettopensioen.

Oversluiting

Pensioenuitvoerders hebben op grond van de pensioenwetgeving het recht om de waarde van een pensioen onder de afkoopgrens van € 503,24 per jaar (‘klein pensioen’) over te dragen aan een andere pensioenuitvoerder. Dit geldt nu alleen voor kleine pensioenen die zijn ontstaan als gevolg van baanwisseling en bijvoorbeeld niet in het geval van collectieve beëindiging, wanneer een werkgever collectief overstapt naar een andere pensioenregeling. Het knelpunt hierbij is dat niet alle pensioenuitvoerders in staat zijn de ontstaansgrond van een klein pensioen in hun administratie vast te stellen. Met als gevolg dat zij niet of moeizaam gebruik kunnen maken van hun recht om kleine pensioenen te mogen overdragen. Dit kan nadelig zijn voor de deelnemer. Het recht op waardeoverdracht wordt met de voorgenomen wijziging daarom uitgebreid tot alle kleine pensioenen.

Internetconsultatie

Het wetsvoorstel heeft drie doelstellingen die verband houden met knelpunten bij kleine pensioenen. Ten eerste wordt het voor pensioenuitvoerders mogelijk om de waarde van alle kleine (bruto) ouderdomspensioenen (2e pijler) te kunnen overdragen. Ten tweede mag de uitvoerder van een klein nettopensioen deze straks afkopen. Ten derde neemt dit wetsvoorstel fiscale sancties weg in geval de gerechtigde besluit tot het afkopen van zijn kleine nettolijfrente.

Klik hier voor de internetconsultatie.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Plan van aanpak waardeoverdracht klein pensioen

Op 1 maart 2018 is de Wet waardeoverdracht klein pensioen van kracht geworden. De wetgever beoogt met de automatische waardeoverdracht het behoud van de pensioenbestemming van kleine pensioenen te waarborgen. In deze wet is vastgelegd dat onder bepaalde voorwaarden pensioenuitvoerders het recht op de automatische waardeoverdracht ook mogen toepassen op de bestaande kleine pensioenen die vanwege einde dienstverband zijn ontstaan vóór 1 januari 2018.

Leidraad informatieverstrekking bij collectieve waardeoverdracht van pensioen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) publiceerde de Leidraad informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht. Deze leidraad vervangt het huidige document Uitgangspunten voor informatieverstrekking aan deelnemers bij een Collectieve Waardeoverdracht op grond van artikel 83 en 84 PW per 1 januari 2021.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 mrt 2021

Laatst gewijzigd

23 mrt 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.