Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
31 mrt 2021 Nieuws

Tijdelijke beleidsregel bedrijvenschade coronarellen

Uitgangspunt van de beleidsregels is dat het gewone verkeer tussen verzekeraars en verzekerde ondernemers niet verstoord mag worden. De verzekerde ondernemers hebben immers premies betaald, om financiële risico’s af te dekken. Van verzekeraars wordt daarnaast, vanuit hun maatschappelijke rol, verwacht dat zij hun verzekerden in dit soort situaties bijstaan.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ondernemers moeten zich daarom met hun schade in de eerste plaats melden bij hun verzekeraar. Als er vervolgens nog schade resteert die niet op andere wijze wordt vergoed, kan een beroep worden gedaan op de beleidsregel. Rekening houdend met deze uitgangspunten beoogt deze beleidsregel te voorzien in een tegemoetkoming in de volgende situaties.

 • De ondernemer is verzekerd, maar heeft onvoldoende dekking en krijgt daardoor niet het hele bedrag aan schade vergoed.
 • De ondernemer is verzekerd maar heeft een eigen risico op grond van de polisvoorwaarden.
 • De ondernemer is niet verzekerd voor de toegebrachte schade.

Uitsluitend fysieke schade aan bedrijfspand en -inventaris en de voorraad die het directe gevolg is van de rellen komt in aanmerking voor een tegemoetkoming. Hier kan gedacht worden aan:

 • schade aan het pand (herstelkosten om het pand terug te brengen in de staat onmiddellijk voorafgaand aan de rellen, bereddingskosten, schoonmaakkosten en opruimingskosten),
 • schade aan ruiten (herstel/vervangingskosten),
 • schade aan inventaris (dagwaarde, bereddingskosten, schoonmaakkosten en opruimingskosten) en
 • schade aan voorraad (vervangingswaarde).

Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid in dit soort situaties bijspringt. Het is immers de verantwoordelijkheid van iedere ondernemer om zorg te dragen voor een goede verzekering. Elke interventie van de overheid in deze verhouding kan de aan dit stelsel ten grondslag liggende afspraken onder druk zetten. Het gaat hier tijdens de coronapandemie echter om een zeer uitzonderlijke situatie, in een uitzonderlijke tijd, die voor geen van de betrokkenen was te voorzien. Dat maakt dat in deze specifieke omstandigheden aanleiding wordt gezien om de gedupeerde ondernemers eenmalig tegemoet te komen.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Tegemoetkoming schade door corona-rellen

In nauw overleg met onder andere het Verbond van Verzekeraars, VNO-NCW en MKB-Nederland is gewerkt aan de regeling bedrijvenschade corona-rellen. De regeling is gericht op ondernemers die als gevolg van de rellen schade hebben geleden aan hun winkel of bedrijfspand, hun goederen/voorraad en/of hun inventaris.

Kamervragen over het vergoeden van schade door de avondklokrellen door verzekeraars

Minister Grapperhaus gaf antwoord op Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat verzekeraars mogelijk meer dan 1 miljoen euro schade door de avondklokrellen gaan vergoeden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

31 mrt 2021

Laatst gewijzigd

31 mrt 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.