Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 apr 2021 Nieuws

Q&A cadeaukaarten

Wegens onduidelijkheid in de financiële sector over de identificatie- en verificatieverplichtingen van de gebruikers van verschillende cadeaukaarten, heeft DNB besloten een Q&A op te stellen waarin deze vragen geadresseerd worden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

DNB beoogt met dit stuk duidelijkheid te verschaffen omtrent de wijze waarop de verschillende cadeaukaarten binnen het wettelijk kader passen en daarmee beoogt DNB aan te geven in welke gevallen de gebruikers van de cadeaukaarten dienen te worden geïdentificeerd en te worden geverifieerd.

Vraag:

Bij welke soort cadeaukaarten dient bij een besteding op afstand (op internet) van meer dan EUR 50 identificatie en verificatie plaats te vinden op grond van artikel 7, derde lid van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (hierna: Wwft)?
Antwoord:
Cadeaukaarten kunnen kwalificeren als elektronisch geld, in dat geval is de Wwft van toepassing op deze kaarten. Indien de geldwaarde meer dan EUR 150 bedraagt, moet altijd identificatie en verificatie van de gebruiker plaatsvinden. Bij besteding van EUR 150 of minder is identificatie en verificatie nodig indien het een besteding op internet betreft van meer dan EUR 50. Dit volgt uit Europese regelgeving (Anti- Money Laundering Directive, hierna: AMLD) die in de Nederlandse wetgeving is geïmplementeerd. Deze verplichting is echter afhankelijk van het soort cadeaukaart. Er zijn in beginsel vier soorten cadeaukaarten te onderscheiden:

1. Cadeaukaart van een specifieke winkel
Uit de definitie van elektronisch geld volgt dat er geen sprake is van elektronisch geld als de waarde uitsluitend bij de uitgever kan worden besteed. Aangezien dit het geval is bij closed-loop betaalkaarten, worden zij niet aangemerkt als elektronisch geld. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan kaarten die worden uitgegeven door een winkel en ook alleen bij deze winkel kunnen worden besteed. Dit brengt met zich dat artikel 7, derde lid van de Wwft niet van toepassing is, waardoor er bij deze kaarten géén identificatie en verificatie hoeft plaats te vinden, dus ook niet indien de geldwaarde meer dan EUR 150 bedraagt of indien een internetbesteding plaatsvindt van EUR 50 of meer.1

2. Kaarten die vallen onder de beperkte reeks van goederen en diensten
In bepaalde gevallen is bij “uitgifte van elektronisch geld” de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft) niet van toepassing2. In dat geval zal voor het uitvoeren van de activiteiten geen vergunning nodig zijn en is de elektronische geldinstelling (hierna EGI) niet gebonden aan de wettelijke voorschriften van de Wft en het Burgerlijk Wetboek.3

Een van deze uitzonderingen in de Wft is de uitgifte van elektronisch geld met een beperkt bestedingsbereik, daarmee vallen ook de cadeaukaarten die vallen onder de beperkte reeks van goederen en diensten onder de uitzondering in de Wwft.4, 5, 6

Ook bij besteding van deze kaarten hoeft géén identificatie en verificatie van de gebruiker plaats te vinden.

3. Kaarten die worden uitgegeven door vrijgestelde EGI’s
Vrijgestelde EGI’s dienen te voldoen aan de Vrijstellingsregeling Wft. Deze vrijgestelde EGI’s staan in het register van DNB en zijn wel Wwft plichtig7. In het geval van een cadeaukaart uitgegeven door een dergelijke partij dient bij uitgifte van een geldwaarde van meer dan EUR 150 of bij besteding op internet van meer dan EUR 50 wel identificatie en verificatie van de gebruiker plaats te vinden.

4. Kaarten die worden uitgegeven door vergunninghoudende EGI’s
Ten slotte dienen EGI’s die niet uitgezonderd of vrijgesteld van de vergunningplicht zijn, zowel aan de Wft als aan de Wwft verplichtingen te voldoen8. In het geval van een cadeaukaart uitgegeven door een dergelijke partij dient bij uitgifte van een geldwaarde van meer dan EUR 150 of bij besteding van deze cadeaukaart op internet voor een bedrag van meer dan EUR 50 wel identificatie en verificatie van de gebruiker plaats te vinden.

1 Let op: mits de grenswaarden ex art. 37, lid 2 PSD2 niet zijn bereikt.
2 Art. 1:5 jo. art. 1:5a, lid 2 onder k en l Wft. Let op: mits de grenswaarden ex art. 37, lid 2 PSD2 niet zijn bereikt.
3 Art. 7:514 BW.
4 Art. 1:5 jo. art. 1:5a, lid 2 sub k en l Wft.
5 Denk aan een bioscoopbon.
6 Art. 1a, lid 3 onder e Wwft.
7 Art. 1:1 Wft jo art 1a, lid 3 sub e Wwft.
8 Art. 1:1 Wft jo art 1a Wwft

 

Bron: DNB

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 apr 2021

Laatst gewijzigd

1 apr 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.