Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
1 apr 2021 Nieuws

Verkenning leefvormen AOW

Het rapport beschrijft een drietal mogelijke varianten om het stelsel van leefvormen in de AOW voor de burger begrijpelijker te maken en voor de uitvoering eenvoudiger vorm te geven. Daarnaast is een aantal opties beschreven waarmee binnen het huidige stelsel verbeteringen behaald kunnen worden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Varianten

Er zijn drie hoofdvarianten uitgewerkt om de toepassing van leefvormen voor de AOW anders in te richten.

Individualisering van de AOW

Individualisering van de AOW betekent dat aan iedere AOW-gerechtigde eenzelfde bedrag wordt uitgekeerd, ongeacht de leefvorm. Door de AOW te individualiseren en aan iedereen hetzelfde bedrag uit te keren is de AOW niet meer afhankelijk van de leefvorm.
Een geïndividualiseerde AOW zou een vergaande vereenvoudiging van het stelsel kunnen betekenen.

Adres als uitgangspunt

In deze variant geldt voor het vaststellen van de AOW-hoogte het huwelijk niet langer als uitgangspunt.
De AOW-hoogte wordt bepaald op grond van het aantal mensen dat op één adres woonachtig is. Als iemand alleen woont wordt de 70% AOW uitgekeerd, bij meer dan één persoon op één adres is de 50% norm van toepassing. De onderlinge relatie van de personen die op hetzelfde adres wonen is in deze variant niet van belang.

Toeslagpartnerbegrip

In deze variant wordt voor de bepaling van de AOW-hoogte aangesloten bij (het systeem van) het partnerbegrip dat in de fiscaliteit en de toeslagen wordt gehanteerd.
Door aan te sluiten bij het toeslagpartnerbegrip wordt in aanvulling op het kostenvoordeel dat het delen van een huishouden met zich meebrengt meer dan in het huidige systeem betekenis gegeven aan de onderlinge verbondenheid tussen mensen. Dit betekent in verschillende leefsituaties een wijziging van de AOW-hoogte. Deze verschuivingen zijn voor een deel in het voordeel en voor deel in het nadeel van de burger.
Belangrijk voordeel van het hanteren van het toeslagpartnerbegrip is dat gebruik wordt gemaakt van objectief vast te stellen criteria. Dit is een belangrijke vereenvoudiging voor de uitvoering.

Conclusie

Elk van deze varianten betekent een vereenvoudiging van de uitvoering van de AOW, omdat voor de vaststelling van de AOW-hoogte objectief vast te stellen criteria worden gehanteerd. Er is geen beoordeling van de feitelijke situatie door de SVB nodig die het noodzakelijk maakt om ‘achter de voordeur’ te kijken.
Alle onderzochte varianten kennen voor- en nadelen: er is dus geen ultieme oplossing.
Voor de individualisering geldt dat het huidige uitgangspunt van kostenvoordeel wordt verlaten.
Bij de adresvariant is het kostenvoordeel juist het uitgangspunt en is de relatie van de mensen onderling niet meer van belang. Door aan te sluiten bij het toeslagpartnerbegrip ontstaat er meer afstand met andere regelingen in het sociaal domein zoals de AIO.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

1 apr 2021

Laatst gewijzigd

1 apr 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.