Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
6 apr 2021 Nieuws

Gevolgen wijziging overgangsrecht levensloopregelingen

Een werknemer heeft eerder met zijn werkgever afgesproken dat hij tot en met 31 december 2021 levensloopverlof zal opnemen. Heeft de wijziging van het overgangsrecht van artikel 39d Wet LB gevolgen voor deze afspraak?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Antwoord
Ja. De wijziging van het in artikel 39d Wet LB opgenomen overgangsrecht voor levensloopregelingen heeft gevolgen voor de tussen werkgever en werknemer gemaakte afspraak over het tot en met 31 december 2021 op te nemen levensloopverlof.

De waarde van de levensloopaanspraak moet uiterlijk op 31 oktober 2021 via de werkgever zijn opgenomen of omgezet in een aanspraak ingevolge een pensioenregeling. Indien op 1 november 2021 bij de uitvoerder nog een niet eerder belaste levensloopaanspraak aanwezig is, wordt de waarde van deze aanspraak op dat moment belast met loonheffing. Indien werkgever en werknemer eerder hebben afgesproken om de waarde van de levensloopaanspraak in te zetten voor na 31 oktober 2021 op te nemen verlof, betekent dit dat de uitkering over de maanden november en december uiterlijk op het fictieve genietingsmoment van 1 november 2021 wordt belast. Werknemers kunnen in overleg met hun werkgever aanvullend afspreken dat zij de periode november en december van het jaar 2021 onbetaald verlof opnemen. Met de uitbetaling van het restant van levenslooptegoed voor november en december op het fictieve genietingsmoment kunnen zij deze periode van onbetaald verlof overbruggen. Deze wijziging van de afspraken over het verlof kan gevolgen hebben voor de pensioenopbouw.

 

Vraag
Welke gevolgen heeft het op 1 november 2021 belasten van de resterende levensloopaanspraak voor de pensioenopbouw van werknemers die eerder met de werkgever afspraken hebben gemaakt om tot en met 31 december 2021 levensloopverlof op te nemen?

Antwoord
Perioden van verlof tellen in beginsel mee als pensioengevende diensttijd zolang de dienstbetrekking voortduurt. Dit vloeit voort uit artikel 10a, eerste lid, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965. Daarbij is de aard van het verlof (zoals ouderschapsverlof, levensloopverlof of sabbatsverlof) niet van belang.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021 in de Eerste Kamer is in de Nota naar aanleiding van het Verslag (kamerstukken 35573, nr. C) ten aanzien van het wijzigen van het heffingsmoment voor de levensloopregeling het volgende opgemerkt:

“Indien deelnemers met hun werkgever hebben afgesproken om het levenslooptegoed in te zetten door de tweede helft van 2021 verlof op te nemen, betekent dit dat de uitkering over de maanden november en december uiterlijk op het fictieve genietingsmoment wordt belast met loonheffing. Werknemers kunnen in overleg met hun werkgever aanvullend afspreken dat zij de periode november en december van het jaar 2021 onbetaald verlof opnemen. Met de uitbetaling van het restant van levenslooptegoed voor november en december op het fictieve genietingsmoment kunnen zij deze periode van onbetaald verlof overbruggen.”

De periode van onbetaald verlof over de maanden november en december 2021 kan in deze situatie in aanmerking worden genomen als pensioengevende diensttijd. Voor zover nodig kunnen werkgever en werknemer hierover aanvullende afspraken maken.

Bron: Belastingdienst

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Levenslooptegoed onbelast omzetten in verlofsparen is niet mogelijk

Op 1 januari 2022 komt een einde aan het overgangsrecht voor levensloopregelingen. Om de afwikkeling van de levensloopregelingen goed te laten verlopen is vanaf 1 januari 2021 in artikel 39d, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 (Wet LB) een fictief genietingsmoment opgenomen op 1 november 2021.

Afwikkeling levensloopregeling

Staatssecretaris Vijlbrief stuurde een brief over de afwikkeling van de levensloopregeling naar de Tweede Kamer.

Levensloop

Met ingang van 1 januari 2021 is de tekst van artikel 39d Wet LB aangepast.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

6 apr 2021

Laatst gewijzigd

6 apr 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.