Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
19 apr 2021 Nieuws

Vermogenstoename door orv bij verweduwing onder AOW-leeftijd

Het vermogen van mannen en vrouwen tot de AOW-leeftijd die in 2018 hun partner kwijtraakten, is na de verweduwing ruim anderhalf keer zo groot als ervoor. In doorsnee bedroeg hun vermogen ongeveer 140 duizend euro begin 2019. Dat is meer dan mannen en vrouwen die na de AOW-leeftijd hun partner kwijtraakten. Hun vermogen is juist lager dan voor de verweduwing. Dat blijkt uit CBS-onderzoek naar de financiële gevolgen van verweduwing.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Overlijdensrisicoverzekering

De stijging van het vermogen bij verweduwing onder de AOW-leeftijd komt door de daling van de hypotheekschuld. De meerderheid (70 procent) van de verweduwden tot AOW-leeftijd heeft een eigen woning waar voor de verweduwing meestal een hypotheekschuld op rust. Aan de meeste hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld, die na het overlijden van de partner ingezet kan worden om de hypotheek (deels) af te lossen. Daarmee neemt de hypotheekschuld sterk af en het vermogen per saldo toe.

Vermogen slinkt bij verweduwing na AOW-leeftijd

Verweduwing na de AOW-leeftijd gaat, anders dan ervoor, gepaard met een daling van het vermogen. Deze vermogensachteruitgang is vooral terug te voeren op een daling van de bank- en spaartegoeden. Die daling overtreft de geslonken hypotheekschuld. Weliswaar neemt de hypotheekschuld af, maar omdat een overlijdensrisicoverzekering tot een maximumleeftijd uitkeert (meestal bij overlijden tussen 70 en 80 jaar) is de afname vergeleken met jonger verweduwden klein. De krimp in de spaarpot komt doordat oudere verweduwden vaker dan jongere erfbelasting betalen (32 tegen 20 procent). Ouderen hebben meer vermogen en vallen dus eerder boven het voor belasting vrijgestelde erfbedrag.

Nabestaandenpensioen voor weduwen onder AOW-leeftijd belangrijke inkomstenbron

Het merendeel van de mannen die voor de AOW-leeftijd weduwnaar werden, haalde zowel voor als na verweduwing hun inkomen voornamelijk uit werk. Het aandeel pensioenontvangers nam na verweduwing toe, maar veel minder sterk dan bij vrouwen die voor de AOW-leeftijd hun partner verloren. De groei van het aandeel pensioenontvangers bij vrouwen komt vooral door de belangrijke rol die het nabestaandenpensioen na verweduwing speelt. Bij een derde van de vrouwen die voor de vroeg-verweduwing voornamelijk inkomsten uit werk hebben, is erna het pensioeninkomen hoger dan die inkomsten. Ook voor het merendeel van de uitkeringsontvangers en van de vrouwen die geen inkomen hadden, is pensioeninkomen na verweduwing de belangrijkste inkomstenbron.

Mensen die na de AOW-leeftijd hun partner verloren, hadden zowel voor als na de verweduwing in 2018 vrijwel allemaal (circa 98 procent) een pensioenuitkering als belangrijkste inkomstenbron.

Koopkracht daalt alleen bij weduwen tot AOW-leeftijd

Als een van de partners wegvalt wordt het inkomen dat een huishouden te besteden heeft meestal kleiner, ondanks een eventueel nabestaandenpensioen en lagere hypotheekrente. De koopkracht, het inkomen gecorrigeerd voor huishoudensomvang en –type, neemt bij verweduwing echter doorgaans toe. Met het weliswaar kleinere inkomen hoeven immers minder mensen rond te komen. Alleen bij weduwen tot de AOW-leeftijd stijgt de doorsnee koopkracht niet. Dat komt doordat in de meeste gevallen het substantieel hogere inkomen van hun partner wegvalt. Dit raakt hen harder dan mannen die voor de AOW-leeftijd hun partner verliezen.

 

Bron: CBS

Lees ook…

Rekenmodel: bepalen hoogte benodigde overlijdensrisicoverzekering

Met dit rekenmodel kan een indicatieve hoogte van de benodigde overlijdensrisicoverzekering bepaald worden. Het is een rekenmodel als hulpmiddel bij het geven van het advies.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 apr 2021

Laatst gewijzigd

19 apr 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.