Bevestig uw aanmelding

U ontvangt nu een e-mailbericht van waaruit u uw aanmelding moet bevestigen. Zonder deze bevestiging ontvangt u niet dagelijks actuele en praktische informatie. Doe het gelijk even!

Stuur mij dagelijks actuele en praktische informatie
Bekijk alle diensten
3 mei 2021 Nieuws

Kamervragen en internetconsultatie aardbevingsgebied Groningen

Eerder is afgesproken dat eigenaren een tegemoetkoming krijgen. Deze subsidieregeling geeft hier invulling aan. Op basis van deze subsidieregeling kunnen eigenaren in het aardbevingsgebied een bedrag krijgen om hun woning te verbeteren en te verduurzamen. Bijvoorbeeld door onderhoud te plegen, een uitbouw te realiseren of door zonnepanelen te kopen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Klik hier voor de internetconsultatie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De subsidieregeling richt zich op eigenaren van gebouwen in het aardbevingsgebied.
In deze subsidieregeling zijn drie groepen eigenaren te onderscheiden.

  • Eigenaren die al een versterkingsadvies hebben en kiezen voor een herbeoordeling op basis van de nieuwe inzichten. Deze eigenaren kunnen aanspraak maken op een subsidie van €17.000. Aanvullend is er voor deze eigenaren een bedrag van €13.000 beschikbaar. Dit bedrag is vrij besteedbaar en loopt niet via deze subsidieregeling.
  • Eigenaren die nog geen beoordeling hebben en nu beoordeeld worden op basis van de nieuwe inzichten. Deze eigenaren kunnen aanspraak maken op een subsidie van € 17.000.
  • Eigenaren die geen deel uit maken van de versterkingsopgave, maar wel in het aardbevingsgebied wonen. Deze eigenaren kunnen aanspraak maken op €10.000. Voor deze groep geldt een subsidieplafond van €300.000.000.

Aangezien de subsidieregeling onderdeel uitmaakt van de uitwerking van de bestuurlijke afspraken, zijn bij het opstellen van deze regeling de aardbevingsgemeenten, NCG en Rijk betrokken. Samenwerkingsverband Noord Nederland zal de regeling uitvoeren.

-------------------------------------------------

Kamervragen

Kunt u een uitgebreide uitleg geven waarom de regeling immateriële schade nu vertraging oploopt? Wat is er zo complex?

Antwoord
De werkwijze voor de vergoeding van immateriële schade zoals het IMG die ontwikkelt, is uniek in Nederland, zowel qua inhoud als qua omvang. Het IMG handelt aanvragen tot vergoeding van immateriële schade af met toepassing van het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht, en dat wettelijke kader is beperkt. Volgens de wet bestaat alleen in een beperkt aantal gevallen een recht op vergoeding voor immateriële schade. Bovendien vergt de beoordeling van een recht op vergoeding van immateriële schade volgens de vaste jurisprudentie een hoogstpersoonlijke, individuele beoordeling. Deze combinatie van het hoogstpersoonlijke karakter van de vordering en de grote aantallen aanvragen roept zeer complexe vragen op. Er is geen regeling of werkwijze bekend die daarbij als voorbeeld kan dienen. Grote aantallen vragen om een sterke mate van standaardisering en automatisering van de procedure, omdat anders de afhandeling van zoveel aanvragen mogelijk vele jaren zal duren. Standaardisering staat echter op gespannen voet met het hoogstpersoonlijke karakter van de vordering. De inhoud van de werkwijze, de ICT-systemen en de uitvoering moeten dus volledig nieuw worden ontwikkeld. Daar is meer tijd voor nodig.

De aanvrager moet zelf in de aanvraag motiveren dat er op grond van het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht een recht op schadevergoeding bestaat. Tegelijkertijd vind het IMG het belangrijk dat de drempel voor het aanvragen van een vergoeding voor immateriële schade voor burgers laag ligt en dat burgers zoveel mogelijk worden ontzorgd in de aanvraag van een vergoeding. Daarom probeert het IMG de procedure zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, door aanvragers te helpen bij het onderbouwen van een persoonsaantasting. Dat doet het IMG onder meer door benodigde gegevens te verzamelen en klaar te zetten voor de aanvrager. Tegelijkertijd streeft het IMG ernaar de werkwijze voor immateriële schade, die gaat over de erkenning van ernstig leed en verdriet in Groningen, ook zo persoonlijk mogelijk te maken. Als laatste vindt binnen het IMG nog op verschillende onderwerpen onderzoek plaats. Om tot een evenwichtige en genuanceerde werkwijze te komen was uitvoerig juridisch en sociaal-psychologisch onderzoek nodig. Het IMG buigt zich nog over de wijze waarop de persoonlijke beleving gaat meewegen bij de beoordeling van de aanvraag.

Het is een ingewikkelde en veeleisende opgave om dit alles bij elkaar te brengen in een begrijpelijke en goed uitvoerbare werkwijze. Er wordt veelvuldig met tal van partijen overleg gevoerd om te toetsen of de ontworpen werkwijze tot het gewenste resultaat zal leiden. Het IMG betreurt dat de voorbereiding van de werkwijze meer tijd heeft gevergd dan aanvankelijk gedacht, maar achtte eerdere concepten van een werkwijze onvoldoende evenwichtig en genuanceerd. Het IMG heeft daarom meer tijd nodig voor de voorbereiding.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 apr 2021

Laatst gewijzigd

3 mei 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.