Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
30 apr 2021 Nieuws

Rentetarief doorlopend krediet op creditcard

De rente op het doorlopend krediet gekoppeld aan de X creditcard is gedurende de looptijd van het krediet in de pas gebleven met de relevante marktrente. Dit blijkt uit een uitspraak van de Geschillencommissie van Kifid.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Is creditcardrekening een doorlopend krediet of consumptief krediet?
Voordat de Geschillencommissie toekomt aan de vraag of het rentetarief van het krediet in de pas is gebleven met de relevante markrente, moet eerst een andere vraag beantwoord. De kredietverstrekker is van mening dat de creditcardrekening gezien moet worden als een creditcard krediet dan wel consumptief krediet. Voor alle consumptief kredieten geldt een wettelijk vastgesteld maximum rentepercentage zoals vastgelegd in het Besluit kredietvergoeding. Dat is een ander toetsingskader dan wanneer sprake is van een doorlopend krediet; in dat geval moet worden getoetst aan de referentierente zoals bepaald en uiteengezet in de eerdere uitspraak van de Commissie van Beroep (CvB 2019-005B) en opnieuw bevestigd in recente uitspraken van de Commissie van Beroep (CvB 2021-015, CvB 2021-020 en CvB 2021-021).

Feit is dat de consument het uitstaande saldo op zijn creditcardrekening in termijnen heeft terugbetaald. Dat maakt dat de Geschillencommissie de creditcardrekening beschouwt als een vorm van doorlopend krediet, zoals zij dat ook in eerdere uitspraken heeft gedaan.

Rentetarief bleef binnen overeengekomen marge

Bij het aangaan van de kredietovereenkomst heeft de consument ingestemd met het aangeboden rentetarief. Bij het aanbieden van het doorlopend krediet kan de kredietverstrekker een lagere of hogere kredietvergoeding hanteren dan de gemiddelde marktrente. Hij kan daarbij rekening houden met alles wat meeweegt om de prijs van het krediet voor de betrokken consument te bepalen.

Voor het krediet van deze consument bedroeg het overeengekomen rentetarief bij het aangaan [in 2006] van de overeenkomst effectief 21 procent op jaarbasis. De gemiddelde variabele rente voor doorlopende kredieten bedroeg op dat moment effectief 8,1 procent per jaar. Het verschil bedraagt 12,9 procentpunt. Gedurende de looptijd van het krediet kan het rentetarief veranderen, zolang dit niet in het nadeel van de consument gebeurt.

In lijn met de hiervoor genoemde uitspraak van de Commissie van Beroep betekent het in deze klachtzaak dat het verschil niet meer mag worden dan 12,9 procentpunt. Uit het door de kredietverstrekker verstrekte renteoverzicht blijkt dat het rentetarief op het doorlopend krediet van deze consument steeds binnen de bandbreedte van 12,9 procentpunt is gebleven. De met de consument overeengekomen rente heeft in de periode maart 2006 tot januari 2015 gevarieerd van effectief 21 tot 14 procent op jaarbasis. Terwijl de referentierente1 in die periode varieerde van 8.1 tot 7,89 procent op jaarbasis. De rente die de kredietverstrekker in rekening heeft gebracht is gedurende de looptijd van het krediet in de pas gebleven met de relevante marktrente.

Er is geen sprake van onterecht in rekening gebrachte rente en dus geen grond voor enige compensatie of schadevergoeding aan de consument.    

 

Bron: Kifid

 

1Ter toelichting: Referentierente
Voor het bepalen van de referentierente over de periode 3 mei tot 1 juni 2010 geldt de rentereeks uit het deskundigenrapport (CvB 2019-005C) als uitgangspunt.
Voor het bepalen van de referentierente vanaf 1 juni 2010 dient de DNB-rentereeks voor doorlopende kredieten voor consumenten als uitgangspunt

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Onderzoeksrapport referentierente doorlopend consumptief krediet

In de tussenuitspraak van de Commissie van Beroep van Kifid (CvB) van 21 januari 2019 (2019-0051) is overwogen dat een onderzoek door deskundigen nodig is naar de gemiddelde rente op doorlopende kredieten voor consumenten in de periode van juli 2008 tot juni 2010. Dit onderzoek is nu beschikbaar.

Kifid: bij consumptief krediet is nazorgplicht adviseur beperkt

Een consument heeft met behulp van een financieel adviseur in 2005 een doorlopend krediet afgesloten bij een bank. De consument heeft zich bij Kifid beklaagd omdat de financieel adviseur gedurende de looptijd te weinig zou hebben gedaan om het variabele rentetarief redelijk en acceptabel te houden.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

30 apr 2021

Laatst gewijzigd

30 apr 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.