Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 mei 2021 Nieuws

Familielening + banklening = overkreditering

De bank heeft in 2010 een hypothecaire geldlening aan de consument verstrekt. De consument heeft zich op het standpunt gesteld dat hierbij sprake was van overkreditering. De bank heeft dat betwist.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De commissie heeft in een eerdere tussenuitspraak geoordeeld dat er sprake was van overkreditering, maar dat de consument voor een deel zelf heeft bijgedragen aan de schade (‘eigen schuld’). De schade blijft daarom voor de helft voor rekening en risico van de consument en de andere helft moet door de bank worden gedragen.

Geen post schenkingsrecht

"Verder was voor dit oordeel van belang dat de bank niet heeft gesteld dat zij bij de advisering aan consument rekening heeft gehouden met een post schenkingsrecht ten behoeve van de fiscus en dat daarvan ook niet uit de overgelegde processtukken is gebleken."

Eigen middelen

"Op geen enkele wijze dan wel onvoldoende heeft de bank vooraf onderzocht, vastgelegd of zeker gesteld dat consument bij het verstrekken van de hypothecaire geldlening over de vereiste ‘eigen middelen’ zou beschikken."

Netto of bruto schadevergoeding?

De bank heeft het standpunt ingenomen dat het belastingvoordeel dat de consument heeft genoten in de vorm van renteaftrek, op de schade in mindering moet worden gebracht. Dat standpunt faalt. De door de bank in deze zaak aan de consument te vergoeden schade is één-op-één gekoppeld aan de rente die de consument in het verleden van zijn inkomen heeft afgetrokken. De consument zal de schadevergoeding in het jaar waarin hij deze van de bank ontvangt, bij zijn inkomen in box 1 moeten optellen. De commissie houdt het ervoor dat de Belastingdienst de renteschade zal aanmerken als correctie op de eerder in aftrek gebrachte rente en dat de Belastingdienst die schadevergoeding dus als belastbare inkomsten zal aanmerken. De commissie zal de renteaftrek die de consument heeft genoten daarom niet in mindering brengen op de schade die de bank aan de consument moet vergoeden.

Beslissing

De commissie beslist dat de bank binnen vier weken na de dag waarop een afschrift van deze beslissing aan partijen is verstuurd, een bedrag van € 44.979,- aan de consument betaalt.


Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: gedeelde schuld bij overkreditering

Een consument heeft naast een hypothecaire geldlening een lening afgesloten bij zijn ouders. De lening bij de bank en de lening van de ouders samen is hoger dan de toenmalige NHG toets toestond.

Negatieve of ontvangen hypotheekrente en IB aangiftes

Wat te doen met de IB aangifte ingeval er sprake is van terug ontvangen hypotheek(boete)rente of een negatieve hypotheekrente?

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 mei 2021

Laatst gewijzigd

17 mei 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.