Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 mei 2021 Nieuws

Opnemen van studieschulden in het BKR-register

Minister I. van Engelshoven gaf antwoord op Kamervragen over het opnemen van studieschulden in het BKR-register.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het meewegen van de studieschuld bij het aanvragen van een hypotheek is niet specifiek gericht op starters. Zij ondervinden daar doorgaans wel de meeste gevolgen van.

Voorkomen overkreditering

Voor verantwoorde kredietverlening is het verplicht om bij het bepalen van de maximale financieringslast rekening te houden met financiële verplichtingen zoals een studieschuld. De (oud-)student is daarnaast verplicht om bij een hypotheekaanvraag eventuele studieschulden op te geven. De terugbetaling van een studieschuld drukt namelijk op het besteedbaar inkomen van een (oud-)student. Het is daarom ook in het belang van de consument om bij een hypotheekaanvraag een eventuele studieschuld eerlijk op te geven.

Dossiervorming

Daarmee voorkomt de aanvrager dat de hypotheeklasten te hoog worden, met mogelijke betalingsproblemen als gevolg. Kredietverstrekkers kunnen de hoogte van de studielening en eventuele aflossingen verifiëren via een uitdraai van Mijn DUO. De aanvrager deelt die uitdraai met de kredietverstrekker en/of hypotheekadviseur.

Wegingsfactor

Voor studieschulden wordt vanwege het bijzondere karakter met de bijbehorende sociale terugbetaalvoorwaarden een lagere wegingsfactor gehanteerd bij een hypotheekaanvraag dan voor consumptieve kredieten die wel bij het BKR geregistreerd zijn

Vraag 3
Deelt u de mening dat dit (AFM voorstel) haaks staat op de belofte bij de invoering van het sociaal leenstelsel dat de studieschuld niet door het BKR geregistreerd zou worden?
Antwoord 3
Ja, het voorstel van de AFM staat haaks op de belofte die het kabinet bij invoering van het sociaal leenstelsel heeft gedaan door studieschulden niet te registreren bij het BKR.

Vraag 4
Kunt u huidige en oud-studenten verzekeren dat u de belofte om studieschulden niet in het BKR-register op te nemen nakomt? Zo nee, waarom niet?
Antwoord 4
Ja, het kabinet gaat niet over tot een BKR-registratie voor studieschulden.

Schuldverklaring

Eerder heeft het kabinet besloten om niet over te gaan tot een BKR-registratie van studieschulden. Dit standpunt van het kabinet is ongewijzigd. Volledigheidshalve, de schuldverklaring was een manier om verificatie van studieschulden te vergemakkelijken door studenten nog eenvoudiger een uitdraai te laten maken ten behoeve van de hypotheekverstrekking. Het was geen registratie bij BKR en ook geen andersoortig instrument waarbij kredietverstrekkers rechtstreeks toegang zouden hebben tot studieschulden. De ontwikkeling is op initiatief van de Tweede Kamer niet voortgezet.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kamervragen over toezeggingen in gesprek gaan met BKR

Minister Koolmees gaf antwoord op Kamervragen over toezeggingen om in gesprek te gaan met Bureau Krediet Registratie met daarbij specifieke aandacht voor mensen wier registratie gerelateerd is aan corona.

Moet ik mijn studieschuld melden als ik een hypotheek wil afsluiten?

Ja, u bent wettelijk verplicht om je studieschuld te melden bij je hypotheekverstrekker. Studieschulden staan namelijk niet geregistreerd bij het BKR, zoals leningen bij een bank of roodstaan op je creditcard. Daarom moet u de schuld zelf melden. Op zijn beurt moet ook de hypotheekverstrekker kijken naar uw financiële verplichtingen. Een studieschuld bij DUO valt daar onder. Achterstallige schulden bij DUO, zoals bijvoorbeeld te weinig betaald lesgeld, telt niet mee.

Uw mening

 
Rutger Poort
28 mei 2021
Bizar en logisch tegelijk. Bizar want studieschulden van 40K/50K worden zijn regel dan uitzondering en het is erg makkelijk om die te verzwijgen. Ook naar andere verplichtingen in de toekomst.
Logisch ook, want de studieschulden zijn verstrekt zonder verdere toetsing of het überhaupt passend is en of aansluit op de situatie van de student. Waar de overheid soms doorslaat in andere regelgeving blijft men hier maar om de hete brei heen draaien. De toekomst zal uitwijzen hoe dit probleem (want zo kun je het toch wel stellen) uitpakt. Indien geen registratie bij het BKR, dan verplicht een DUO-uitdraai aanleveren.
 
Wilt u reageren? Log graag eerst in.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 mei 2021

Laatst gewijzigd

28 mei 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.