Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
2 jun 2021 Nieuws

Gewijzigde aanwijzing massaal bezwaar box 3 over belastingjaar 2020

Naar aanleiding van een door de Bond voor Belastingbetalers aangedragen geschilpunt heeeft staatssecretaris J.A. Vijlbrief besloten om de eerdere aanwijzing uit te breiden met een aanvullende rechtsvraag.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Naast de rechtsvraag die in de al gepubliceerde aanwijzing is opgenomen, blijkt er in de praktijk ook discussie te bestaan over de vraag of het forfaitaire rendementspercentage in box 3 voor rendementsklasse II voor het jaar 2020 op de juiste wijze door de wetgever is vastgesteld.

Ik heb uw Kamer in mijn brief van 4 december 2020 een uitgebreide toelichting gegeven op de herijking van dit rendementspercentage.
Hierbij heb ik aangegeven dat de wettekst, met betrekking tot de berekeningswijze van de herijking van de rendementspercentages, in samenhang met de artikelsgewijze toelichting bij het Belastingplan 2016 dient te worden gelezen.
Daaruit volgt dat voor het langetermijnrendement op onroerende zaken moet worden gerekend met jaargemiddelden en niet, zoals de Bond voor Belastingbetalers meent, met eindjaarwaarden.

Tevens heb ik toegezegd om de wettekst op dit punt te verduidelijken. Wellicht ten overvloede merk ik op dat deze verduidelijking niet tot een andere uitkomst zal leiden.

Wijziging

De aanwijzing massaal bezwaar is uitgebreid met de vraag of het forfaitaire rendementspercentage voor de grondslag die behoort tot rendementsklasse II voor het belastingjaar 2020 op de juiste wijze is vastgesteld.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rekenmodel bepalen vermogensrendementsheffing (BP2021)

Aan de hand van een rekenmodel kan uitgerekend worden hoeveel de te betalen vermogensrendementsheffing in Box 3 wordt.

Besluit bezwaarschriften over vermogensrendementsheffing 2020

Staatssecretaris Vijlbrief informeerde de Tweede Kamer over zijn besluit om de bezwaarschriften die zijn ingediend tegen de vermogensrendementsheffing in de aanslagen inkomstenbelasting 2020 aan te wijzen als massaal bezwaar, zoals ook in voorgaande jaren is gebeurd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

2 jun 2021

Laatst gewijzigd

2 jun 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.