Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
4 jun 2021 Nieuws

Monitor AOW-leeftijdsverhoging

De AOW-leeftijd stijgt sinds 2013 stapsgewijs van 65 jaar naar 67 jaar in 2024. Hierdoor is de arbeidsparticipatie van 65-jarigen toegenomen. Ook is er een eerste stijging te zien in de arbeidsparticipatie van 66-jarigen. De AOW-leeftijd is over de tijd steeds belangrijker geworden als norm-leeftijd om met pensioen te gaan.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Tegelijkertijd blijven mensen langer in een werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkering. De uitstroomkans naar deze regelingen is voor 65-jarigen toegenomen als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd, maar de instroom van WW naar werk stijgt ook.

Investeringen in duurzame inzetbaarheid blijven echter achter en de scholingsdeelname is gedaald, vooral door een daling in de cursusdeelname die gefinancierd wordt door werkgevers. Daarnaast is er een toename in het percentage werknemers dat een functieuitbreiding rapporteert. Het percentage werknemers dat promotie heeft gekregen blijft stabiel. De gezondheid van oudere werknemers is niet verslechterd of verbeterd.

Ten opzichte van de vorige monitor zijn er enkele opvallende afwijkingen waarneembaar:

 1. Allereerst valt op dat de gemiddelde pensioenleeftijd van zelfstandigen relatief sterk is gestegen sinds 2017, terwijl de stijging voor werknemers juist is afgevlakt.
 2. De piek in de pensioenleeftijd is verschoven van 65 naar 66 jaar, in overeenstemming met de AOW-gerechtigde leeftijd.
 3. Gerelateerd aan de vorige trend, vinden wij dat het percentage 65-ers die nog werken significant is gestegen.
 4. De voorzichtige daling in de uitstroomkans van werk naar een werkloosheidsuitkering die eerder werd gerapporteerd heeft verder doorgezet tot en met 2019. De uitstroomkans van werk naar WIA blijft stabiel.
 5. Het percentage oudere werknemers die denken te kunnen voldoen aan fysieke en psychische eisen is sinds 2017 significant toegenomen
 6. Ten opzichte van de vorige monitor is er echter, zoals hierboven reeds opgemerkt, ook sprake van een significante daling in de scholingsdeelname, vooral in de cursussen die door de werkgevers gefinancierd worden. Hoewel deze daling niet alleen beperkt is tot ouderen maar ook waargenomen wordt voor de hele beroepsbevolking, is het zorgwekkend dat werkgevers recentelijk minder zijn gaan investeren in hun personeel. De vraag is in welke mate deze daling in de scholingsdeelname op de langetermijn een negatief effect zal hebben op de duurzame inzetbaarheid.

 

Bron: Rijksoverheid/ ROA

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

4 jun 2021

Laatst gewijzigd

4 jun 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.