Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 jun 2021 Nieuws

Beleidsregels Scholing UWV 2021

UWV onderkent het grote belang van het instrument scholing. In een sterk veranderende arbeidsmarkt is het essentieel om te kunnen blijven inspelen op vraag en aanbod. Daar waar banen in de ene sector verdwijnen, groeit juist de vraag naar gekwalificeerd personeel in een andere sector.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Om gebruik te maken van deze arbeidsmarktkansen, is het nodig dat werkzoekenden hun vaardigheden en kennis verdiepen, uitbreiden dan wel andere vaardigheden aanleren. Scholing richt zich enerzijds op de versterking van vaardigheden en kennis in het eigen werkveld. Anderzijds stelt scholing de werkzoekende – daar waar nodig en noodzakelijk – in staat om zich (om) te scholen naar sectoren met betere baankansen. Zo zijn zij in staat om mee te bewegen in de dynamiek van de arbeidsmarkt van vandaag en morgen.

De Beleidsregels Scholing UWV 2021 bieden een methodisch kader om de noodzaak van de inzet van scholing met behoud van uitkering op weg naar (meer) duurzame arbeid te beoordelen. Het initiatief tot het volgen van scholing kan van zowel UWV als van de uitkeringsgerechtigde uitgaan. De scholing dient relevant te zijn voor de arbeidsmarkt. Als er een reële kans is om met een door het volgen van de scholing verkregen certificaat of diploma weer aan het werk te gaan en er wordt voldaan aan de criteria zoals opgenomen in deze beleidsregels; dan staat de noodzaak van de scholing vast. UWV beoordeelt voor alle uitkeringsgerechtigden die – al dan niet op eigen initiatief – een scholing willen volgen, de noodzaak tot de inzet van die scholing met behoud van uitkering aan de hand van deze Beleidsregels Scholing UWV 2021.

Mocht na toetsing komen vast te staan dat de beoogde scholing niet noodzakelijk is, dan kan de uitkeringsgerechtigde, als hij dat wil, de scholing toch volgen. Als voorwaarde geldt wel, dat hij blijft voldoen aan zijn uitkeringsverplichtingen. UWV faciliteert de scholing met behoud van uitkering niet. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij de scholing buiten werktijden om gevolgd kan worden.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (2022 of 2023)

De fiscale aftrek scholingsuitgaven wordt vervangen door de Subsidieregeling STAP-budget. Op het moment van indiening en tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven in de Tweede en Eerste Kamer stond de inhoud van de Subsidieregeling STAP-budget nog niet volledig vast en was ook nog niet duidelijk wanneer deze regeling zou kunnen worden ingevoerd.

Startersregeling 2019-2020 (UWV)

De publicatie Startersregeling bevat de meest recente statistische informatie over werklozen die vanuit hun uitkeringssituatie als zelfstandige aan de slag gaan.

Combibaan en woonlastenverzekering

De consument had twee dienstverbanden. Op enig moment is het dienstverband bij werkgever A geëindigd. Vanwege het verlies van deze baan ontvangt de consument een uitkering van het UWV. De consument heeft een beroep gedaan op haar verzekering bij de verzekeraar.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 jun 2021

Laatst gewijzigd

8 jun 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.