Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 jun 2021 Nieuws

Implementatiewet grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's

Minister Hoekstra stuurde de Tweede Kamer het wetsvoorstel en alle bijbehorende documenten voor de Implementatiewet grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voor de implementatie van de richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s wordt de Wet op het financieel toezicht (Wft) en een aantal van de daarbij behorende besluiten aangepast.

Pre-marketing

Voordat een beheerder daadwerkelijk overgaat tot het aanbieden van rechten van deelneming in een beleggingsinstelling kan het nuttig zijn dat een beheerder eerst nagaat in hoeverre potentiële professionele beleggers interesse hebben in een bepaalde beleggingsstrategie of bepaald beleggingsidee. In Nederland gelden er op dit moment geen regels voor pre-marketing. De richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s introduceert een definitie van pre-marketing en stelt voorwaarden waaraan een beheerder van een beleggingsinstelling (of subfonds) moet voldoen om van pre-marketing gebruik te maken.

ARTIKEL I (Wet op het financieel toezicht)

A (artikel 1:1)
In artikel 1:1 wordt een definitie van pre-marketing opgenomen. Dit artikel verwerkt artikel 2, eerste lid, van de richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s.

Sancties

Gelet op de systematiek van de Wft is afdeling 1.4.2. betreffende handhaving van toepassing op de artikelen uit de richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe’s die worden vastgelegd in de Wft. Indien sprake is van overtreding van de artikelen die worden opgenomen in de bijlagen bij de artikelen 1:79 en 1:80 Wft kan de Autoriteit Financiële Markten een last onder dwangsom of bestuurlijke boete kan opleggen. Hierdoor wordt handhaving van de normen gewaarborgd.


Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen en icbe's (internetconsultatie)

Het grensoverschrijdend aanbieden van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe's in een andere lidstaat zal eenvoudiger worden aangezien de bestaande belemmeringen worden weggenomen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jun 2021

Laatst gewijzigd

9 jun 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.