Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 jun 2021 Nieuws

Kentekenhouder en verzekeringnemer niet dezelfde persoon

Mag een verzekeraar een diefstalschade afwijzen nu het kentekenbewijs op naam van de zoon staat en de vader de verzekeringnemers is? Causaal verband tussen afwijkende tenaamstelling en diefstal auto?
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De door consument verzekerde auto is gestolen. Bij het onderzoek naar de diefstalschade stelt de verzekeraar vast dat het kenteken op naam staat van de zoon van de consument. De verzekeraar beroept zich op de in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen uitsluiting waaruit volgt dat de consument niet is verzekerd omdat het kenteken op het moment van de gebeurtenis niet op zijn naam staat.

Beperking dekking

Het staat de verzekeraar vrij om de omvang van de dekking te bepalen. De omstandigheden van het geval kunnen meebrengen dat een beroep op een primaire dekkingsbepaling zoals deze uitsluiting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is. Naar het oordeel van de commissie is van dergelijke omstandigheden in dit geval geen sprake. Het enkele feit dat de uitsluiting alleen in de verzekeringsvoorwaarden staat en niet genoemd is op het polisblad, is niet voldoende, zeker nu het een niet ongebruikelijke uitsluiting betreft.

Onderzoeksplicht verzekeraar?

Ook geldt er geen onderzoeksplicht van de verzekeraar ten aanzien van het kentekenhouderschap. In een eerder arrest heeft de HR overwogen dat een partij mag uitgaan van de juistheid van de gegevens die door zijn wederpartij zijn aangeleverd.

Beslissing

De commissie oordeelt dat de verzekeraar zich op deze uitsluiting mocht beroepen. De vordering van de consument wordt afgewezen.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Kifid: zonder kentekenbewijs deel III geen dekking voor gestolen auto

Vanwege de diefstal van haar auto doet een consument beroep op haar autoverzekering. De schadeverzekeraar wijst de schadeclaim af omdat de consument het kentekenbewijs deel III niet kan overleggen. De Geschillencommissie van Kifid concludeert dat deze afwijzing terecht is. In de verzekeringsvoorwaarden is duidelijk gesteld dat als een auto is gestolen, de verzekeraar alleen betaalt als onder andere aan de voorwaarde is voldaan dat deel III van het kentekenbewijs of het overschrijvingsbewijs wordt ingeleverd.

Verzekeringnemer niet gelijk aan kentekenhouder: geen dekking

Een autoverzekering is afgesloten op naam van de moeder, maar de zoon is kentekenhouder. Na een WA schade vordert de autoverzekeraar de schade terug bij verzekeringnemer. Kifid buigt zich over de vraag of de zoon van verzekeringnemer als ‘partner’ in de zin van de Bijzondere Voorwaarden kan worden aangemerkt.

Aanvraagformulier onvolledig, geen beroep op uitsluiting polisvoorwaarden

Een consument heeft zich bij Kifid beklaagd over het feit dat verzekeraar een autoschade niet wil dekken, omdat het kenteken van de auto niet op zijn naam staat. De consument vindt dat de verzekeraar hem vooraf had moeten waarschuwen dat hij alleen een auto kan verzekeren waarvan het kenteken staat op zijn naam of die van zijn partner.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jun 2021

Laatst gewijzigd

28 jun 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.