Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 jul 2021 Nieuws

Weigeren beroepenverklaring dure grap

De consument meldt de verzekeraar een wijziging in zijn beroepswerkzaamheden. De verzekeraar verzoekt hem verschillende keren om een beroepenverklaring in te vullen. De consument weigert dit en stelt dat hij zijn werkweek niet kan versimpelen/verklaren volgens de beroepenverklaring.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De verzekeraar beëindigt de verzekering uiteindelijk omdat hij zonder de beroepenverklaring het risico dat hij loopt niet kan inschatten.

Oordeel Geschillencommissie

De commissie oordeelt dat de verzekeraar van de consument mocht verlangen dat hij de beroepenverklaring invulde.

In artikel 16 van de verzekeringsvoorwaarden staat een verplichting tot het melden van veranderingen in beroep, bedrijf of werkzaamheden. De consument heeft op 14 maart 2020 een wijziging in zijn werkzaamheden doorgegeven. In zijn bericht van 23 maart 2020 heeft hij die wijzigingen nog nader toegelicht. Deze informatie was voor de verzekeraar echter onvoldoende om het verzekerde risico goed in te schatten. De verzekeraar gebruikt voor de inschatting van het risico een beroepenverklaring waarin gevraagd wordt om aan te geven hoeveel uur er in een gemiddelde werkweek wordt gewerkt en om bij de drie genoemde categorieën van werkzaamheden procentueel aan te geven waaruit die werkzaamheden bestaan in een gemiddelde werkweek

Het staat de verzekeraar vrij om een dergelijke beroepenverklaring te hanteren om te bepalen of hij een arbeidsongeschiktheidsrisico wil lopen. Op basis van de omvang en de aard van de werkzaamheden die de verzekeringnemer opgeeft, kan de verzekeraar een inschatting maken in welke risicoklasse de werkzaamheden vallen, of het risico verzekerbaar is en zo ja welke voorwaarden en premie daarbij passen. Ook heeft de verzekeraar deze informatie nodig om in geval van arbeidsongeschiktheid de mate daarvan te kunnen vaststellen. Naar het oordeel van de commissie bood de door de consument verstrekte informatie de verzekeraar onvoldoende handvatten om het arbeidsongeschiktheidsrisico in dit geval in te schatten.

Royment

De verzekering is echter niet rechtsgeldig opgezegd, want niet op een in de verzekeringsvoorwaarden genoemde grond. De vordering van de consument tot herstel van de verzekering per een latere datum dan die van de niet rechtsgeldige opzegging wijst de commissie echter af.

De verzekeraar baseert zijn opzegging op het deel van artikel 16 van de verzekeringsvoorwaarden waar staat:
Verandert uw risico zoveel, dat u niet meer bij ons verzekerd kunt blijven? Dan hoort u van ons. Uw verzekering stopt dan op de datum dat het risico veranderde. Is dat met terugwerkende kracht? Dan gaan wij maximaal 30 dagen terug.

De reden voor de opzegging door de verzekeraar is echter niet dat het risico zoveel is veranderd dat de consument niet meer verzekerd kan blijven. De reden waarom de verzekeraar de verzekering heeft beëindigd is dat hij het risico niet kan inschatten.

De verzekeraar heeft de verzekering daarom niet opgezegd op een in de overeenkomst vermelde grond als vereist volgens artikel 7:940 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Bovendien heeft de verzekeraar de verzekering op 29 mei 2020 beëindigd per 14 maart 2020. En dat is verder terug dan 30 dagen, zoals staat in artikel 16 van de verzekeringsvoorwaarden. De verzekering is ook daarom niet rechtsgeldig opgezegd.

Pecht verzekeringnemer

De verzekeraar had eerder als voorwaarde voor het herstel van de verzekering gesteld dat de consument de tot 29 maart 2022 verschuldigde premie van € 5.772,40 voldoet. Met de uitspraak van de Geschillencommissie is verzekeringnemer dit bedrag (alsnog) verschulldigd.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 jul 2021

Laatst gewijzigd

9 jul 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.