Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
19 jul 2021 Nieuws

Meeste schade door extreme regenval in Limburg gedekt

Veel verzekeraars dekken de schade aan woningen en bedrijfspanden door de extreme regenval in Limburg. Dit geldt ook voor auto’s die casco of allrisk verzekerd zijn. Ook schade door bijvoorbeeld het uitvallen van voorzieningen zoals de elektriciteit valt over het algemeen onder de polisvoorwaarden. Pas als het water is gezakt, zal meer duidelijk worden over de omvang van de totale schade.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp biedt bij brand- en waterschade, is in Limburg aanwezig. In samenwerking met onder andere de brandweer zetten de Salvagecoördinatoren in de eerste uren alles op alles om de schade aan gebouwen en inboedel zoveel mogelijk te beperken. Zoals bijvoorbeeld bij ondergelopen woningen en omgevallen bomen op huizen.

Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars: ”Wij hebben eind 2016 als verzekeraars Stichting Salvage het mandaat gegeven om naast brand ook in actie te komen bij extreem weer. Wij zijn erg blij met hun aanwezigheid ter plekke, om zo de gedupeerden zo veel mogelijk te ondersteunen”.  

Drogen voorwaarde voor goed herstel 

Johan van den Berg, directeur van Stichting Salvage, legt uit dat tijdens hun werkzaamheden het water bleef komen. “Op dit moment is het dan ook verstandig om te wachten totdat het water zakt. Pas dan kan er door de brandweer en reconditioneringsbedrijven effectief gepompt worden. Deze bedrijven beoordelen dan ook wat hersteld of gereinigd kan worden en wat verloren is gegaan. Een bankstel dat 1,5 dag in het water heeft gestaan is bijvoorbeeld nauwelijks te herstellen.” Van den Berg verwacht dat de doorlooptijd van de schadeafhandeling lang zal duren, vanwege de droogtijd van beschadigde panden. Goed drogen is een voorwaarde voor blijvend goed herstelwerk. 

Lokale wateroverlast is verzekerbaar 

De wateroverlast door neerslag aan gebouwen is veelal verzekerd. In gevallen van overstromende lokale rivieren zoals de Roer en Geul, is het risico bij steeds meer verzekeraars verzekerbaar. Het Verbond heeft hier in 2018 een adviesrapport over uitgebracht. De dekking verschilt echter per verzekering en verzekeraar, consumenten en bedrijven moeten hier dus goed naar kijken.

Krachten bundelen

Onlangs hebben het Verbond van Verzekeraars en het KNMI een overeenkomst gesloten om schade te voorkomen door zo vroeg mogelijk te waarschuwen voor de komst van slecht weer. Door de data van het KNMI te combineren met de landelijke risico- en schadecijfers van het Verbond, kunnen we ons beter voorbereiden op veranderende weersextremen maar ook inzicht krijgen in en werken aan oplossingen om schade door extreem weer zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien kunnen verzekeraars deze kennis samen met preventietips delen met klanten en hun adviseurs.  

In samenwerking met de Wageningen Universiteit, het KNMI en Climate Adaptation Services heeft het Data Analytics Centre (DAC) van het Verbond in maart de Klimaatmonitor gepresenteerd. Deze monitor bundelt droogte, hitte, natuurbranden en extreme neerslagdata met de Nederlandse schadedata van verzekeraars. Vandaag maakte het Verbond bekend dat de totale weerschade in 2020 296 miljoen bedraagt. 

Grote rivieren 

Het Verbond houdt de situatie rondom de grote rivieren nauwlettend in de gaten. Door de vele overheidsinvesteringen de afgelopen jaren is de kans op een dijkdoorbraak veel kleiner dan in de jaren negentig. Voor dit risico is naar schatting 99% van de huishoudens en bedrijven niet verzekerd. De politiek kan hiervoor via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen besluiten tot gedeeltelijke vergoeding. Het Verbond heeft in de laatste jaren verschillende ideeën aangedragen om deze situatie te verbeteren. We zien hiervoor nog steeds mogelijkheden, zoals blijkt uit een position paper over het onderwerp. 

Wat is verzekerd?
Uit de ‘Infographic Regen’ op verzekeraars.nl blijkt dat de meeste opstal-, inboedel- en autoverzekeringen (casco en allrisk) dekking bieden bij wateroverlast.

Bron: Verbond van Verzekeraars

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verzekering voor overstromingsrisico

Het FD meldt dat er een groep internationale beleggers is die zich garant stelt voor een schadeverzekering tegen overstromingsschade. Dit werd bekend gemaakt tijdens het driejaarlijkse evenement van Lloyd's (verzekeringsbeurs).

Verbond: lokale overstroming verzekerbaar

Het Verbond van Verzekeraars ziet mogelijkheden om op particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen.

Verbond: betaalbare overstromingsverzekering biedt burgers zekerheid

Een collectieve overstromingsverzekering is nodig om te voorkomen dat burgers en bedrijven ook financieel hard worden getroffen na een catastrofe. Het Verbond van Verzekeraars noemt het oordeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat verzekeraars hun klanten geen betaalbare collectieve basisdekking mogen aanbieden ‘een gemiste kans’. Dat een dekking geen overbodige luxe is, maken de recente overstromingen in Duitsland, Tsjechië en enkele Oost-Europese landen duidelijk. Het Verbond vindt dat de politiek nu aan zet is. De Tweede Kamer debatteert donderdag over waterveiligheid.

VEH: nieuwe kansen voor vrijwillige overstromingsverzekeringen

Vereniging Eigen Huis is tevreden met het bericht dat de ACM een verplichte overstromingsverzekering afwijst. Huiseigenaren moeten zelf kunnen bepalen of zij hun woning tegen waterschade willen verzekeren. De vereniging is gekant tegen een opgelegde verzekering die de helft van de Nederlandse woningeigenaren niet nodig heeft en niet wenst.

Verbond van verzekeraars streeft naar collectieve oplossing overstromingsrisico

Het Verbond heeft kennis genomen van de introductie van de catastrofeverzekering van VEH en Neerlandse B.V. en wil graag meer weten over deze polis, zoals bereik en de doelgroep ervan.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

19 jul 2021

Laatst gewijzigd

19 jul 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.