Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 jul 2021 Nieuws

'Beleidsregel Aanvullende vergoedingen in scheidingsprocedures’ gepubliceerd

Gisteren is de ‘Beleidsregel aanvullende vergoedingen inzake echtscheidingsprocedures waarin geen tegenspraak is gevoerd en voor het opstellen van een ouderschapsplan in scheidingsprocedures’ in de Staatscourant gepubliceerd. De beleidsregel gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021. In dit nieuwsbericht leest u meer over het doel, de toepassing en de gevolgen voor de hoogte van uw vergoeding.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doel

De beleidsregel heeft tot doel om een kader te bieden waarbinnen de Raad in afwijking van het Bvr een vergoeding kan vaststellen voor een echtscheidingsprocedure waarin geen tegenspraak is gevoerd en voor het opstellen van een ouderschapsplan voor minderjarige kinderen in een scheidingsprocedure.

Toepassing

De beleidsregel is van tijdelijke aard en vervalt op een door het bestuur van de Raad te bepalen tijdstip, maar uiterlijk op 1 januari 2025.

De beleidsregel heeft betrekking op toevoegingen waarvan de eerste afgiftedatum is gelegen op of na 1 juli 2021.

Inhoud

Korting zonder tegenspraak vervalt

De beleidsregel bepaalt dat er geen toepassing gegeven wordt aan artikel 8 Bvr. Dit houdt in dat de vergoedingen van echtscheidingsprocedures zónder tegenspraak gedurende de regeling niet met 3 punten worden gekort.

Toeslag ouderschapsplan

Daarnaast bepaalt de beleidsregel dat een aanvullende vergoeding wordt toegekend voor het verlenen van rechtsbijstand bij het opstellen van het ouderschapsplan voor minderjarige kinderen in een scheidingsprocedure.

De vergoeding in deze beleidsregel is ook van toepassing in gevallen waar het opstellen van een ouderschapsplan voor het minderjarig kind niet verplicht is. Voorwaarde is wel dat de werkzaamheden worden verricht in een ‘scheidingsprocedure zoals omschreven in de beleidsregel’. Hieronder wordt ook verstaan, een procedure in het kader van de beëindiging van samenwoning (P012).

Let op! Wanneer is de toeslag niet van toepassing?

De toeslag voor het opstellen van een ouderschapsplan geldt alléén bij een volledige scheidingsprocedure in eerste aanleg. De toeslag is níet van toepassing bij hoger beroep of cassatieprocedures. De toeslag is ook niet van toepassing bij advieszaken en voortijdig beëindigde procedures.

Declareren

Bij declaratie in Mijn RvR en op het Beëindigingsbericht mediation wordt een nieuwe vraag gesteld: “Heeft u rechtsbijstand/mediation verleend inzake het opstellen van het ouderschapsplan ten behoeve van minderjarige kinderen in het kader van een scheidingsprocedure?” Als dit van toepassing is, selecteert u ‘ja’.

In Mijn RvR verschijnt deze vraag alleen als u onder het tabblad Soort zaak ‘procedure’ heeft geselecteerd én onder het tabblad Proceduregegevens de vraag ‘Betrof de procedure een (echt)scheiding?’ met ‘Ja,...’ heeft beantwoord.

De optie ‘Ja, beëindiging samenwoning’ is hieraan toegevoegd.

Hoogte van de toeslag

1 toevoeging = 3 punten

De hoogte van de toeslag voor het ouderschapsplan is 3 punten als de advocaat/mediator één van de partijen op basis van een toevoeging bij staat. Bijvoorbeeld als de andere partij door dezelfde advocaat/mediator op betalende basis wordt bijgestaan óf wanneer de andere partij door een andere advocaat op toevoeging wordt bijgestaan.

2 toevoegingen = eenmaal 4,5 punt (= 2,25 per toevoeging in samenhang)

De hoogte van de toeslag voor het ouderschapsplan is éénmaal 4,5 punt als de advocaat/mediator beide partijen op basis van een toevoeging bij staat. Bij de vaststelling wordt aangesloten bij de samenhangregeling (artikel 11 Bvr). Dit betekent dat de vergoeding van 4,5 punt wordt verdeeld over de twee toevoegingen van partijen. Wat resulteert in een vergoeding van 2,25 punt per toevoeging.

Bron: Raad voor Rechtsbijstand

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 jul 2021

Laatst gewijzigd

23 jul 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.