Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
27 jul 2021 Nieuws

Alternatieven in het uitkeringsritme van het nabestaandenpensioen

Kwalitatief onderzoek onder nabestaanden en financieel adviseurs ten behoeve van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Een aantal conclusies

 • De weg naar het ontvangen van een nabestaandenpensioen verloopt redelijk vlot voor nabestaanden. En het blijkt dat nogal wat van hen hulp inroepen en nodig hebben van een naaste die meer financieel onderlegd is bij het regelen van de (financiële) nasleep van het overlijden van hun partner.
 • Financieel adviseurs zijn eveneens zeer positief over de mogelijkheid van meer keuzevrijheid in de uitbetaling van het nabestaandenpensioen; volgens hen geeft het nabestaanden meer de mogelijkheid dit pensioen af te stemmen op hun persoonlijke situatie. Ook vinden ze het passen bij de huidige tijdgeest om het uitkeringsritme minder dwingend en meer flexibel in te richten.
 • Nabestaanden en financieel adviseurs vinden dat meer keuzevrijheid gepaard moet gaan met meer voorlichting en informatie, ook voorafgaand aan overlijden; te vaak zijn mensen zich niet bewust van de financiële consequenties van een eventueel overlijden van een partner voor zijn/haar pensioendatum.
 • De variant van de uitkering van het volledige bedrag ineens lijkt aantrekkelijk maar vraagt volgens zowel nabestaanden als financieel adviseurs te veel eigen financiële kennis van nabestaanden om het kapitaal op een goede manier te besteden of aan te wenden. Er zijn (te) grote risico’s aan verbonden. In feite krijgen nabestaanden er een zorg bij in plaats dat ze ontzorgd worden. Enkele nabestaanden vinden deze optie wel interessant vanuit de behoefte aan eigen regie.
 • De variant van een maandelijks bedrag over 5 of 10 jaar is voor slechts een enkele nabestaande interessant, vooral ter overbrugging van een bepaalde periode. Volgens zowel nabestaanden zelf als financieel adviseurs kleven er risico’s aan deze variant en hebben nabestaanden goed financieel advies nodig om deze variant in overweging te nemen.
 • De meningen zijn wisselend over het aanbieden van alle keuze opties of het beperken ervan. Financieel adviseurs vinden het goed om alle opties open te houden, omdat dit de meeste flexibiliteit geeft. Maar zowel nabestaanden als financieel adviseurs geven eveneens aan dat veel opties kunnen leiden tot keuzestress. Verder speelt mee dat de optie van een uitkering ineens als een te risicovolle optie wordt gepercipieerd die mogelijk niet eens moet worden aangeboden.

Uitkeringsritme

Kortom: Het uniforme uitkeringsritme heeft zijn voordelen, maar er is zeker ruimte voor het bieden van keuzes hierin. Het kan in het eigen belang van nabestaanden zijn om het uitkeringsritme zelf te kiezen, maar daarbij blijken belangrijke voorwaarden te worden gevormd door het behouden van een levenslange component, het bieden van deskundige ondersteuning bij het maken van de keuze en de wens dat deze keuze niet al te snel na het overlijden van de partner gemaakt hoeft te worden. Financieel adviseurs zijn groot voorstander van het bieden van keuzes, ook als bepaalde keuzes waarschijnlijk maar weinig gemaakt zullen worden. Daarmee wordt het in hun ogen veel beter mogelijk om een op maat gemaakte financiële planning voor nabestaanden te realiseren, rekening houdend met hun specifieke omstandigheden. Maar ze sluiten zich aan bij nabestaanden in de noodzaak van begeleiding en een zorgvuldig gekozen tijdpad.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rekenmodel: bepalen hoogte benodigde overlijdensrisicoverzekering

Met dit rekenmodel kan een indicatieve hoogte van de benodigde overlijdensrisicoverzekering bepaald worden. Het is een rekenmodel als hulpmiddel bij het geven van het advies.

Wijs consumenten op financiële gevolgen na overlijden

Het Nibud, de SVB en de Pensioenfederatie hebben samengewerkt aan de ontwikkeling van de online tool geldwijzernabestaanden.nl.

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.