Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 jul 2021 Nieuws

Subsidieregeling STAP-budget

Het besluit tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven is gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.

Maart 2022

De subsidieaanvrager kan een subsidieaanvraag indienen vanaf 1 maart 2022 door middel van een door de Minister beschikbaar gesteld elektronisch formulier.

Omvang van de subsidie

De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de kosten van de scholing en bedraagt maximaal € 1.000,– (inclusief btw).12 Indien de subsidiabele kosten van een scholing meer dan € 1.000,– bedragen, kan dus maximaal € 1.000,– aan subsidie worden verstrekt. Daaronder vallen alle kosten die door de opleider in rekening worden gebracht voor het volgen van de opleiding of training. Onder de subsidiabele kosten van de scholing worden les-, cursus- of collegegeld en, indien van toepassing, examengeld verstaan. Kosten voor door de opleider verplicht gestelde leermiddelen en beschermingsmiddelen zijn ook subsidiabel indien deze leermiddelen beslist nodig zijn voor het volgen van de opleiding en als de kosten van die middelen door de opleider in rekening worden gebracht. Leermiddelen die algemeen in het normale leven worden gebruikt en die daarnaast ook kunnen worden ingezet bij het volgen van scholing, zoals een telefoon en computer, maar die niet specifiek als noodzakelijk onderdeel van de te volgen scholing kunnen worden beschouwd, komen niet voor subsidie in aanmerking. Om uitvoeringstechnische redenen zijn overige kosten die niet door de opleider in rekening worden gebracht, voor rekening van de subsidieaanvrager. Als de kosten voor de scholing meer bedragen dan het maximale subsidiebedrag, zal de subsidieaanvrager een eigen bijdrage of een alternatieve financieringsbron moeten aanwenden om de volledige kosten te voldoen. De aanvullende financiering is de verantwoordelijkheid van de subsidieaanvrager. Ook hiervoor geldt een mededelingsplicht voor de subsidieaanvrager. Als het niet lukt om de aanvullende financiering te voldoen, is de subsidieaanvrager verplicht om dit onverwijld te melden bij de uitvoerder.

De gemiddelde scholingskosten die worden opgevoerd bij de fiscale aftrek van scholingsuitgaven zijn € 1.700,–. Gezien de eigen bijdrage bij het huidige stelsel (afhankelijk van de betreffende belastingschijf) ligt het maximum bedrag van het STAP-budget hoger dan de gemiddelde subsidie bij de fiscale aftrek van scholingsuitgaven.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven (2022 of 2023)

De fiscale aftrek scholingsuitgaven wordt vervangen door de Subsidieregeling STAP-budget. Op het moment van indiening en tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven in de Tweede en Eerste Kamer stond de inhoud van de Subsidieregeling STAP-budget nog niet volledig vast en was ook nog niet duidelijk wanneer deze regeling zou kunnen worden ingevoerd.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 jul 2021

Laatst gewijzigd

28 jul 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.