Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
16 aug 2021 Nieuws

Kabinet presenteert schaderegeling wateroverlast Limburg en Noord-Brabant

Het kabinet heeft ingestemd met de schaderegeling om tegemoet te komen in materiële schade die is ontstaan door onder meer de overstromingen in juli dit jaar. Deze regeling is in nauwe samenwerking met de regio tot stand gekomen en zal zo spoedig mogelijk in werking treden.
 • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
 • Kennisbank met 1000+ artikelen
 • Rekenmodellen en downloads
 • Persoonlijk archief
 • Inclusief Permanent Actueel module!!

Voor alle getroffenen is hun verzekering het eerste aanspreekpunt. De verzekeraars zijn reeds gestart met het vergoeden van geleden schade.

Wts

De extreme wateroverlast in Limburg is door het kabinet tot ramp verklaard. Daarom zet het kabinet de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) in. De Wts is een vangnet voor schade die niet verzekerbaar, niet verhaalbaar en niet vermijdbaar is. Voor zaken waarvan de huidige verzekeringsmogelijkheden niet algemeen bekend waren is het kabinet nu ruimhartig. Bij rampen in de toekomst wordt men geacht dergelijke schade verzekerd te hebben en zal dit niet onder de Wts vallen.

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet iemand schade hebben geleden in het vastgestelde gebied. Het schadegebied (zie kaart) bestaat uit delen die zijn getroffen door overstroming, afstromend water door extreme regenval of een combinatie van beide.

Tegemoetkomingen

De hoogte van de tegemoetkomingen zijn per categorie vastgesteld:

Particulieren

Personen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van:

 • 90% van de schade aan de woning
 • 90% van het schadebedrag tot aan € 36.000 aan de inboedel
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • Evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597).

Het kabinet heeft besloten bij schrijnende gevallen ook welwillend te willen kijken naar een tegemoetkoming bij de schade aan een voertuig dat vanuit economisch oogpunt redelijkerwijs niet voor Allrisk of Casco verzekering in aanmerking komt.

Bedrijven

Bedrijven die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming bij:

 • Schade aan vaste en vlottende activa
 • Teeltplanschade
 • Veehouderijschade
 • Opstartkosten
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • Evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn).

Bedrijven betalen maximaal € 6.014 aan eigen risico. Schade boven het bedrag van € 17.183 wordt volledig vergoed. Voor schade onder dit bedrag geldt een tegemoetkoming van 65%.

Kerkgenootschappen, verenigingen en stichtingen

Kerkgenootschappen, verenigingen of stichtingen die onverzekerbare, onvermijdbare en niet verhaalbare schade hebben, kunnen  in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van:

 • 90% van de schade aan gebouwen
 • 90% van het schadebedrag, tot aan € 36.000 aan de inboedel
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • Evacuatiekosten (minimaal € 304 en maximaal € 597).

Overheden

Overheden die onverzekerbare onvermijdbare en niet verhaalbare, schade hebben kunnen in aanmerking voor een tegemoetkoming van:

 • 58,5% van de schade aan openbare infrastructuur
 • 58,5% van de schade aan vlottende en vaste activa
 • 65% van de kosten om op te ruimen of om ergere schade te voorkomen (bereddingskosten)
 • Evacuatiekosten van 100% (minimale vergoeding van € 901 ook als kosten lager zijn).

Een aantal gemeenten is zwaar getroffen door de wateroverlast. Omdat de Wts slechts in een deel van deze kosten tegemoet komt, worden deze gemeenten met een specifieke uitkering gecompenseerd. Het betreft de gemeenten Valkenburg aan de Geul, Gulpen-Wittem, Meerssen en mogelijk nog een aantal anderen.

Melden bij RVO

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een meldpunt geopend waar particulieren, ondernemers en andere organisaties terecht kunnen voor afhandeling van hun materiële schade wanneer zij aansprak willen maken op de Wts. De RVO voert de regeling uit. Dat houdt in dat RVO taxaties laat uitvoeren, schadeformulieren verwerkt en namens de minister van Justitie en Veiligheid op aanvragen besluit en uitbetaalt.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Lees ook…

Uitleg regelingen voor afhandeling schade wateroverlast Limburg

Werkgevers en ondernemers die zijn getroffen door waterschade in Limburg kunnen gebruik maken van verschillende overheidsmaatregelen.

Verbond: lokale overstroming verzekerbaar

Het Verbond van Verzekeraars ziet mogelijkheden om op particuliere en zakelijke opstal- en inboedelpolissen aanvullende dekking te bieden tegen lokale overstromingen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

16 aug 2021

Laatst gewijzigd

16 aug 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.