Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
9 sep 2021 Nieuws

Gevolmachtigde of verzekeraar aanspreken?

In deze zaak vordert een consument een uitkering van schade als gevolg van diefstal van een tas uit zijn auto. De consument heeft echter een doorlopende reisverzekering gesloten met een andere partij dan de gedaagde partij. Gedaagde, een assurantietussenpersoon, heeft als gevolmachtigde opgetreden en kan daarom niet op eigen naam worden aangesproken. Als de consument de juiste partij, de verzekeraar, had aangesproken, had dit ook niet geleid tot toewijzing van de vordering.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Reden afwijzing

De tas is gestolen terwijl de auto niet afgesloten was achtergelaten en de tas in het zicht stond. Een redelijke uitleg van de verzekeringsbepaling brengt mee dat de polisvoorwaarden dekking van schade in deze situatie uitsluiten.

Wie is contractspartij?

Het meest verstrekkende verweer van gevolmachtigde (T) is dat [eisers] de verkeerde partij heeft aangesproken.
De kantonrechter overweegt dat - wanneer een verzekeraar een volmacht heeft verleend aan een assuradeur - geldt dat deze assuradeur bij het aangaan van de overeenkomst alleen zijn volmachtgever (de verzekeraar) bindt en niet zichzelf. Dit heeft tot gevolg dat een gevolmachtigd assuradeur (T.), als deze als gevolmachtigde heeft gehandeld, niet op eigen naam aangesproken kan worden om de schade onder de polis voor zijn rekening te nemen. De vraag die moet worden beantwoord is of T. in dit geval heeft gehandeld als gevolmachtigde.

Polis

Uit de overgelegde stukken blijkt dat de polis van de doorlopende reisverzekering is ondertekend door T. Ook is de polis afgedrukt op briefpapier van T. Hieruit volgt echter niet zonder meer dat T. heeft gehandeld als verzekeraar. Door de ondertekening van de polis met “A. N.V. Namens deze, T.”, heeft T. aangegeven dat zij de verzekering niet voor zichzelf heeft gesloten, maar als gevolmachtigd assuradeur namens A.

Ons

Dat T. in de correspondentie over de door [eisers] ingediende claim verwijst naar “onze voorwaarden” en “onze expliciete uitsluiting”, kan niet leiden tot de conclusie dat T. de schijn heeft gewekt voor zichzelf te handelen. Deze correspondentie is immers gevoerd na het sluiten van de overeenkomst.

Wft

Ook het beroep op artikel 72 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft kan [eisers] niet baten. Aan de verplichting dat de gevolmachtigd agent in de polis de naam van de door hem vertegenwoordigde verzekeraar vermeldt, is voldaan. Hetzelfde geldt voor het beroep van [eisers] op artikel 3:61 lid 2 BW. Dat artikel ziet weliswaar op de situatie dat een rechtshandeling in naam van een ander is verricht, maar gaat uit van een ontoereikende volmacht.

Zou zich de situatie hebben voorgedaan dat [eisers] een claim had ingediend bij A. en A. als verweer had gevoerd dat T. geen volmacht had om haar te vertegenwoordigen en dus dat geen reisverzekering is gesloten met A., dan wordt [eisers] beschermd, indien hij erop mocht vertrouwen dat T. als gevolmachtigde van A. had opgetreden. [eisers] zegt juist dat T. namens zichzelf handelde.

Geen contractspartij

T. is dan ook geen partij bij de verzekeringsovereenkomst met [eisers] en kan daarom niet worden veroordeeld tot nakoming van de overeenkomst. Dit leidt tot afwijzing van de vordering van [eisers] , zodat niet wordt toegekomen aan een inhoudelijke beoordeling van de vordering.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

9 sep 2021

Laatst gewijzigd

9 sep 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.