Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
8 sep 2021 Nieuws

Aansprakelijkheid makelaar voor meetfout?

Eiser stelt dat de makelaar onrechtmatig jegens hen heeft gehandeld door een onjuiste woonoppervlakte in de verkoopbrochure te vermelden, namelijk 75 m² in plaats van 70,3 m².
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Causaal verband ontbreekt

De kern van het geschil is of de makelaar jegens [eisers] onrechtmatig heeft gehandeld door het vermelden van een woonoppervlakte van 75 m² in plaats van 70,3 m² en of [eisers] als gevolg daarvan schade hebben geleden die de makelaar moet vergoeden. De vorderingen van [eisers] zullen worden afgewezen, omdat de causaliteit met schade van [eisers] onvoldoende is komen vast te staan.

Evenredig aan aantal meters

Anders dan [eisers] bepleiten, kan hun schade niet eenvoudigweg worden gesteld op een evenredig deel van de (ver)koopsom, maar moet de causaliteit tussen beide situaties worden vastgesteld. Beoordeeld moet worden of [eisers] de woning voor een lagere prijs hadden kunnen krijgen. Daarbij is van belang dat de staat van de woning goed was toen [eisers] die in 2014 kochten. De woning was immers recentelijk verbouwd en uitgebouwd.

Daarnaast hebben [eisers] de woning voorafgaand aan de koop de woning bezichtigd en daarbij niet aangegeven dat de oppervlakte van de woning voor hen van doorslaggevend belang was. Hun opmerking over de hoogte van de vierkantemeterprijs is daartoe niet voldoende. Dat [eisers] naar eigen zeggen niet bereid waren geweest om € 325.000,00 te betalen als de oppervlakte 70,3 m² is, betekent niet dat zij de woning voor een (evenredig) lager bedrag hadden kunnen kopen. Integendeel, toen hun eerste bod van € 307.500,00 werd afgewezen hebben zij hun bod vrijwel direct en zonder tussenstap verhoogd naar € 325.000,00. Dit laatste bod is wel door de verkoper geaccepteerd.

Terugrekenen

De makelaar heeft een tabel overgelegd van de prijsontwikkeling van woningen met bouwperiode tot 1945 en oppervlakte tussen 60 en 85 m² en met dezelfde cijfers van de postcode. Aan de hand daarvan heeft zij de koopprijs van de woning in Q2 van 2014 doorgerekend naar de verkoopwaarde van de woning in Q3 van 2019. Dit komt uit op een gemiddelde prijsstijging van 65,7 %, dus een verkoopprijs van € 538.525,-. Dit is vrijwel gelijk aan de door [eisers] gerealiseerde verkoopprijs. In het licht hiervan kan niet geoordeeld worden dat [eisers] als de meetfout wordt weggedacht, in 2014 een prijs voor de woning hebben betaald die niet marktconform was en daarmee is niet komen vast te staan dat zij schade hebben geleden als gevolg van een onjuiste vermelding van de woonoppervlakte door de makelaar. Aan schatting van de schade op basis van artikel 6:97 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt om dezelfde reden niet toegekomen.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Meetinstructies gebruiksoppervlakte en inhoud woningen

Voor diverse doeleinden is de grootte van woningen van belang. Zo gebruiken makelaars de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen voor de aanbieding op de markt en gebruiken Nederlandse gemeenten de gebruiksoppervlakte van woningen voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Daarnaast worden de gebruiksoppervlakte en de bruto inhoud van woningen gebruikt voor taxaties, onder andere voor de hypotheekverstrekking van woningen en voor de taxaties in het kader van de Wet WOZ.

Opgemeten meters wijken af van brochure verkochte woning

In hoger beroep is in geschil of de verkopende makelaar aansprakelijk is voor het niet correcte – want in strijd met de Meetinstructie opgemeten - woonoppervlakte? De in de verkoopbrochure vermelde woonoppervlakte (165 m2) wijkt af van de nadien opgemeten 145 m2.

Afwijking woonoppervlakte woning

Is een NVM-(verkoop)makelaar aansprakelijk jegens koper voor vermelding van de woonoppervlakte in een verkoopbrochure die niet gemeten is volgens de voor NVM-makelaars verplichte ‘Meetinstructie bepalen gebruiksoppervlakte woningen volgens NEN 2580’?

Meetinstructies gebruiksoppervlakte en inhoud

De branche-brede meetinstructies zijn vernieuwd. Met deze vernieuwde meetinstructies streven NRVT, NVM, VBO makelaar en Vastgoedpro, VNG en Waarderingskamer naar een nog grotere uniformiteit en transparantie in het inmeten van woningen.

Geen compensatie voor verschil oppervlakte verkochte woning

In een uitspraak heeft het Gerechtshof een afwijking van de woonoppervlakte in het nadeel van koper bepaald en gesteld dat deze afwijking voor rekening en risico van koper is. In deze casus is sprake van een aanzienlijk verschil (45m2 op een totaal van bijna 300m2).

Taxeren op oppervlakte

De Waarderingskamer heeft het besluit genomen om met een overgangstermijn van vijf jaar alle gemeenten en uitvoeringsorganisaties de woningen verplicht te laten taxeren op basis van de gebruiksoppervlakte. De belangrijkste reden daartoe is dat dit beter aansluit bij de markt. Immers in nagenoeg alle (internet) advertenties voor de verkoop van woningen staat de gebruiksoppervlakte van de woning centraal.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

8 sep 2021

Laatst gewijzigd

8 sep 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.