Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
10 sep 2021 Nieuws

Wijziging van de Huisvestingswet 2014

De Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen is in het Staatsblad gepubliceerd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Aanwijzing vergunningplichtige woonruimte

Artikel 41
1.Het is verboden om een woonruimte behorend tot een met het oog op de samenstelling van de woonruimtevoorraad door de gemeenteraad in de huisvestingsverordening aangewezen categorie van woonruimten, die gelegen is in een in die verordening aangewezen gebied zonder vergunning van burgemeester en wethouders, in gebruik te geven binnen een periode van vier jaar na de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar.

2.De gemeenteraad kan in de huisvestingsverordening slechts categorieën van woonruimten als bedoeld in het eerste lid, aanwijzen voor zover:

a.dit goedkope en middeldure koopwoningen zijn;
b.de woonruimte op de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering aan de nieuwe eigenaar:

1°.vrij van huur en gebruik was;
2°.in verhuurde staat was voor een periode van minder dan 6 maanden, of
3°.werd verhuurd met een vergunning als bedoeld in het eerste lid.

c.de datum van inschrijving in de openbare registers van de akte van levering van die woonruimte aan de nieuwe eigenaar ligt na het tijdstip van inwerkingtreding van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

Lid 3..
Lid 4..
Lid 5..


Diverse overige wetswijzigingen, zie pdf.

Ingangsdatum

ARTIKEL VI
1.Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

2.Het eerste lid is niet van toepassing op de artikelen I, onderdeel Va, en IIa, die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst en terugwerken tot en met 1 januari 2021.

3.Het eerste lid is niet van toepassing op de artikelen IIb en IIc die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

 

Bron: Rijksoverheid

 

Fintool: {Oppassen met vergunningplichtige woonruimte. Wees hier als hypotheekadviseur alert op en benoem dit onderdeel uitdrukkelijk in het hypotheekadvies.}

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Wetsvoorstel opkoopbescherming

Minister Ollongren heeft twee voorstellen in internetconsultatie gebracht. Het gaat om het wetsvoorstel om een tijdelijk huurcontract eenmalig te verlengen en om het invoeren van een opkoopbescherming.

Utrecht voert zelfbewoningsplicht in voor koopwoningen

Utrecht hanteert per direct (13-3-2020) een zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding voor betaalbare nieuwbouw (tot 307.400 euro) op grond die in bezit is van de gemeente. Dit moet beleggers en speculanten van de woningmarkt weren en de kans vergroten dat woningzoekenden een betaalbare koopwoning vinden.

Duur verhuren nieuwbouwwoning mag niet meer (Amsterdam)

Wie in de toekomst in Amsterdam een nieuwbouwwoning koopt, moet daar zelf in gaan wonen. Deze regel geldt vanaf dinsdag 7 juli 2020 voor nog nog te tenderen en te bouwen/ of te transformeren (bijvoorbeeld van kantoren naar woningen) koopwoningen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

10 sep 2021

Laatst gewijzigd

10 sep 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.