Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
13 sep 2021 Nieuws

Vve boetebeleid

De VvE heeft bij de kantonrechter (in conventie) kort samengevat gevorderd dat [appellant] (eigenaar appartement) wordt veroordeeld tot betaling van achterstallige bijdragen, in totaal neerkomende op € 900,- en tot betaling van verschillende boetebedragen die hem door de VvE waren opgelegd op grond van de splitsingsakte, tot een totaalbedrag van € 1.500,-, te vermeerderen met wettelijke rente en incassokosten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De kantonrechter heeft bij tussenvonnis van 7 mei 2019 de VvE opgedragen notulen van de vergaderingen waarin de boeten zijn opgelegd in het geding te brengen en bewijsstukken waaruit blijkt dat een reservefonds in stand wordt gehouden.

Bij eindvonnis heeft de kantonrechter de vorderingen van de VvE grotendeels toegewezen, namelijk de achterstallige bijdragen tot een bedrag van € 900,-, een tweetal boeten tot een bedrag van € 900,- en de gevorderde rente en de proceskosten.

Boetebeleid

De mogelijkheid voor de VvE om aan de leden boeten op te leggen is geregeld in artikel 39 van de splitsingsakte.
...
Indien de betrokkene geen gevolg geeft aan de waarschuwing, kan de vergadering hem een boete opleggen van ten hoogste éénduizend gulden ƒ 1.000,--
...

Notulen

De notulen van de vergadering van de VvE van 4 november 2017 - in weerwil van het tussenvonnis van 17 mei 2019 pas in het geding gebracht bij de memorie van antwoord - luiden, voor zover van belang, als volgt:

“5. Mededelingen Bestuur

Follow up officiële waarschuwing van oktober 2016 aan [appellant] [ [appellant] , hof]: [appellant] krijgt drie boetes van 450 euro voor de volgende incidenten. [appellant] heeft onlangs het bovenraam op de eerste etage van zijn appartement zonder overleg dichtgetimmerd; opnieuw volkomen overbodig gecorrespondeerd over iets uit het verre verleden van de VVE (…); tenslotte is zijn keukenuitbouw nog steeds niet onderhouden. De totale boete bedraagt dus driemaal 450 euro, maakt in zijn geheel 1.350 euro. Bij in gebreke blijven van het betalen dit totale boetebedrag wordt dit maandelijks verhoogd met 100 euro”.

Besluit?

Het hof oordeelt dat uit deze notulen niet blijkt dat de algemene vergadering op 4 november 2017 een besluit genomen heeft over het opleggen van boete(n) en de hoogte daarvan aan [appellant] zoals artikel 39, lid 2 van de splitsingsakte voorschrijft. Het bestuur heeft slechts een mededeling gedaan en niet blijkt dat een voorstel is gedaan waarmee de algemene vergadering (bij meerderheid; uit de notulen blijkt dat zes van de tien leden aanwezig waren) heeft ingestemd. Het hof gaat voorbij aan het ter zitting van het hof gedane bewijsaanbod van de VvE om de leden van de vergadering als getuige te horen, omdat niet gesteld is dat het opleggen van boeten aan [appellant] ter besluitvorming aan de algemene vergadering is voorgelegd en dat daarover is gestemd. Hiervoor zijn ook geen concrete aanwijzingen in het dossier beschikbaar.

Grief 3 slaagt daarmee. De gevorderde boeten zijn niet toewijsbaar.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 sep 2021

Laatst gewijzigd

13 sep 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.