Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
14 sep 2021 Nieuws

Verkennend AFM onderzoek bij Nederlandse fondsen naar toepassing Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

De AFM heeft een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de toepassing van deze nieuwe regels onder 100 beheerders van 1250 Nederlandse fondsen. Er is gekeken naar de naleving van artikelen 6, 8, en 9, die zich richten op de precontractuele informatieverschaffing in het prospectus.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In het kort

  • Verkennend onderzoek bij Nederlandse fondsen naar toepassing SFDR
  • 57% fondsen hebben volgens beheerder geen duurzame kenmerken, SFDR maakt dit expliciet
  • Vraagtekens bij zelfkwalificatie van fondsen als ‘duurzaam’
  • Ruimte voor verbetering bij invulling transparantieverplichtingen ‘duurzame fondsen’
  • Nieuwe wetgeving op komst, AFM verwacht verbetering van de sector

57% van de 1250 Nederlandse fondsen hebben geen duurzame kenmerken, SFDR maakt dit expliciet

Van de Nederlandse fondsen geeft de fondsbeheerder bij 57% aan dat dit fonds geen duurzame kenmerken heeft. Door de SFDR wordt dit nu makkelijker inzichtelijk voor beleggers. Beheerders moeten voor alle fondsen toelichten hoe zij omgaan met duurzaamheidsrisico’s in hun beleggingsbeleid en inzicht geven in de waarschijnlijke effecten op het rendement.

Vraagtekens bij zelfkwalificatie van fondsen als ‘duurzaam’

Uit het verkennend onderzoek blijkt dat 35% van de (sub)fondsen door fondsbeheerders wordt gekwalificeerd als een fonds met ‘duurzame (ecologische of sociale) kenmerken’ en 8% geeft aan ‘duurzame beleggingen’ als doel te hebben. De AFM plaatst hier vraagtekens bij. Bij 46 van deze laatste groep fondsen is gekeken of dit predicaat op basis van de verschafte informatie passend lijkt. Voor slechts een deel is dit het geval.

Ruimte voor verbetering bij invulling transparantieverplichtingen ‘duurzame fondsen’

De onderzochte ‘duurzame fondsen’ hebben informatie over duurzaamheidsrisico’s opgenomen in het prospectus, maar deze blijkt in veel gevallen te algemeen en mist diepgang. Een concrete beschrijving van de ‘duurzame doelstelling’ ontbreekt bijvoorbeeld of er is geen concrete beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken die het fonds wil promoten.

Nieuwe wetgeving op komst, AFM verwacht verbetering van de sector

De SFDR is nieuw en technische standaarden (RTS) moeten nog definitief worden vastgesteld. Ook komt er nog nieuwe wetgeving aan (taxonomie). Hierdoor wordt het steeds duidelijker hoe de wetgeving moet worden geïnterpreteerd.

 

Bron: AFM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Publicatie gezamenlijke lijn over toepassing SFDR

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is vanaf woensdag 10 maart 2021 van toepassing. Dit heeft (ook) invloed op het beleggings- of verzekeringsadvies.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

14 sep 2021

Laatst gewijzigd

14 sep 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.