Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 sep 2021 Nieuws

Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De gewijzigde Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) geeft meer duidelijkheid over wat wel en niet mag bij de verwerking van persoonsgegevens voor (de toeleiding naar) schuldhulpverlening. Toch blijken er in de praktijk nog veel vragen te zijn. Daarom heeft de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een handreiking opgesteld met aandachtspunten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

De Wgs regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet.

Wat is het probleem?

De AP heeft de afgelopen jaren meerdere signalen, klachten en vragen ontvangen over schuldhulpverlening.

Probleem is vaak dat niet duidelijk is welke gegevens de verschillende partijen met elkaar mogen delen en onder welke voorwaarden. En dat in de praktijk gegevens worden gedeeld zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Een aantal van deze onduidelijkheden komt aan bod in de wijziging van de Wgs, die op 1 januari 2021 van kracht is geworden.

Hiermee moeten gemeenten en hulpverleners rekening houden om aan de privacywetgeving te voldoen.

De Wgs regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden bij gemeenten terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet.

Wat is het probleem?

De AP heeft de afgelopen jaren meerdere signalen, klachten en vragen ontvangen over schuldhulpverlening.

Probleem is vaak dat niet duidelijk is welke gegevens de verschillende partijen met elkaar mogen delen en onder welke voorwaarden. En dat in de praktijk gegevens worden gedeeld zonder dat daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Een aantal van deze onduidelijkheden komt aan bod in de wijziging van de Wgs, die op 1 januari 2021 van kracht is geworden.

Handreiking Wgs

De Handreiking Wet gemeentelijke schuldhulpverlening geeft eerst een kort overzicht van de wijzigingen. Daarna gaat de AP in op de aandachtspunten voor gemeenten (waaronder wijkteams) en professionals die betrokken zijn bij de uitvoering.

De handreiking gaat, net als de Wgs, uit van de verschillende fasen in de schuldhulpverlening (vroegsignalering, toegang tot schuldhulpverlening, plan van aanpak en uitvoering hulpverlening).

Daarnaast staan er in de handreiking extra aandachtspunten om aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) te voldoen. Zoals uitbesteding/mandatering, beroepsgeheimen en het informeren van burgers.

Naast de handreiking Wgs heeft de AP een samenvatting van de aandachtspunten gemaakt.

Hoe nu verder?

De gewijzigde Wgs heeft op een aantal punten duidelijkheid gegeven. Toch staat er voor de praktijk nog een aantal belangrijke (juridische) vragen open.

Daarom zullen gemeenten zelf concrete handvatten moeten opstellen voor de praktijk. Hiervoor kunnen zij de kaders en aandachtspunten uit de handreiking gebruiken.

 

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

BKR-registratie bij schuldhulpverlening

Vereniging van Nederlandse Gemeenten pleit voor een aanpassing van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) (concept). In een brief pleiten ze voor een beperkte registratie bij schuldhulpverlening.

Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wijziging in de Wet gemeentelijke Schuldhulpverlening (Wgs). De wijziging geeft gemeenten de mogelijkheid om gegevens van burgers met betalingsachterstanden in een vroeg stadium uit te wisselen met woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 sep 2021

Laatst gewijzigd

17 sep 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.