Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
24 sep 2021 Nieuws

Gewijzigd Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Met ingang van 1 januari 2022 wordt het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 gewijzigd.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Toezichtcategorieën en procentuele verdeling
...
Adviseurs en bemiddelaars: 13,8%
...


Bij de herverdeling in dit besluit wordt opgemerkt dat de aanvullende kosten na 2022 oplopen en hiermee in dit besluit nog geen rekening is gehouden. Dit houdt mede verband met de besluitvorming die nog moet plaatsvinden over intensivering van het OOB-toezicht.

Paspoorthouders

Met dit wijzigingsbesluit wordt het voor DNB mogelijk om de kosten die zij maakt voor het toezien op de naleving van de Wwft door buitenlandse betaalinstellingen die in Nederland opereren op basis van een ‘Europees paspoort’ aan deze instellingen door te berekenen. Op dit moment worden geen kosten in rekening gebracht aan Europees paspoorthouders die in Nederland actief zijn. De reden hiervoor is dat deze partijen in beginsel onder toezicht staan van de toezichtautoriteit in de lidstaat waar zij hun vergunning hebben verkregen. Voor de naleving van de anti-witwasregelgeving ligt dit anders. Voor die regels geldt geen paspoortsysteem en voert de toezichthouder in de lidstaat waar een partij actief is toezicht uit. Betaalinstellingen met een Europees paspoort die in Nederland actief zijn vallen direct onder de Wwft en het toezicht op de naleving hiervan door DNB. In de afgelopen jaren is het toezicht op de naleving van de Wwft door betaalinstellingen toegenomen en ook de kosten daarvoor. DNB maakt inmiddels substantiële kosten ten behoeve van haar integriteitstoezicht op betaalinstellingen. Deze kosten worden nu enkel toegerekend aan de betaalinstellingen met een vergunning van DNB. De bekostigingssystematiek is erop gericht om de kosten van het toezicht zo direct mogelijk door te berekenen aan de personen die hier profijt van hebben. Paspoorthouders staan weliswaar niet onder direct toezicht van DNB op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) nu het doorlopend toezicht op deze ondernemingen primair in de lidstaat van herkomst plaatsvindt, maar zij staan dus wel onder direct toezicht van DNB wanneer het gaat om de naleving van de Wwft.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Ontwerpbesluit tot herstel Besluit bekostiging financieel toezicht 2019

Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit bekostiging financieel toezicht 2019 in verband met herstel van een wijziging van de procentuele verdeling van de kosten van de AFM.

Regeling bekostiging financieel toezicht 2021

Jaarlijks worden voor het desbetreffende kalenderjaar de bandbreedtes en tarieven vastgesteld voor de vergoeding van toezichtkosten door de financiële sector. Deze regeling stelt de bandbreedtes en tarieven voor het kalenderjaar 2021 vast. Hieronder is eerst de systematiek van de verdeling van de kosten van het toezicht op de financiële sector uitgelegd. Daarna is ingegaan op de verschillen in de kostenverdeling met de regeling voor het kalenderjaar 2020.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

24 sep 2021

Laatst gewijzigd

24 sep 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.