Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
29 sep 2021 Nieuws

Fiscale tegemoetkomingen naar aanleiding van de coronacrisis

In dit beleidsbesluit wordt uitvoering gegeven aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook is er een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en op de mogelijkheid tot termijnverlenging inzake de herinvesteringsreserve. Daarnaast wordt verwezen naar een apart besluit voor een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Dit besluit ziet op de volgende onderwerpen:
−Verschuldigdheid van, oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;
−Uitstel van betaling van belastingschulden;
−Mededelingsplicht bodemrecht;
−Verklaring betaalgedrag;
−Melding betalingsonmacht;
−G-rekening;
−Betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;
−Betalingsverzuimboeten;
−Termijn verkoop voorraad tabaksproducten aan wederverkopers;
−Bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
−Ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen;
−Gebruikelijk loon;
−Werkkostenregeling;
−Termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;
−Urencriterium;
−Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren & subsidies financiering vaste lasten;
−Continuïteitsbijdragen zorglichamen;
−Zorgvrijstelling: werkzaamheden COVID-19 testen en COVID-19 Rijksvaccinatieprogramma;
−Verlenging overgangsregelingen zorg- en sociale werkbedrijf-lichamen;
−Herinvesteringsreserve: ruiming pelsdieren en overheidsingrijpen;
−Btw gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
−Btw gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en -apparatuur;
−Btw-tarief bij online diensten door sportscholen;
−Btw-tarief bij levering van mondkapjes;
−Btw-tarief bij levering van COVID-19-vaccins en COVID-19-testkits;
−Heffing over Duitse netto-uitkeringen;
−Reisaftrek in de inkomstenbelasting;
−Belastingrente en ‘hulp bij aangifte’ (aangifte 2019 en 2020)
−Uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;
−Voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

29 sep 2021

Laatst gewijzigd

29 sep 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.