Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
5 okt 2021 Nieuws

Hypotheekrenteaftrek en echtscheiding

Belanghebbende heeft voor de jaren 2010 tot en met 2014 namens zijn ex-echtgenote, die de woning heeft verlaten, de helft van de hypotheekrente betaald. Belanghebbende heeft dit deel van de betaalde hypotheekrente als aftrekbare onderhoudsverplichting in zijn aangiften opgenomen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

In beginsel is 50% van de hypotheekrente (welke fiscaal ten laste kwam van de vertrokken ex-echtgenote) geen aftrekpost. Door een tijdelijke goedkeuring heeft belanghebbende volgens het Hof wel hypotheekrenteaftrek over aandeel vertrokken ex-echtgenote kunnen genieten. Helaas voor belangplichtige was dit (extra) voordeeltje maar van korte duur.

Feiten

Belanghebbende is gehuwd geweest met [de ex-echtgenote] (hierna: de ex-echtgenote). Het huwelijk is in 2009 door echtscheiding ontbonden. Bij de echtscheiding is geen echtscheidingsconvenant opgesteld.

De voormalige echtelijke woning en de daaraan verbonden hypothecaire geldlening en levensverzekering gingen beide partijen ieder voor de helft aan.

De ex-echtgenote heeft de woning in 2009 verlaten. Belanghebbende is in de woning blijven wonen.

Belanghebbende heeft in de jaren 2010 tot en met 2014 de hypotheekrente die ziet op het aan de ex-echtgenote toebehorende gedeelte van de eigen woning voldaan. Daarnaast heeft belanghebbende de verschuldigde premies voor de levensverzekering (hierna: de premies) namens de ex-echtgenote voldaan. Belanghebbende heeft in de aangiften over de hiervoor genoemde periode de hypotheekrente en de premies als aftrekbare onderhoudsverplichting opgenomen.

Opgewekt vertrouwen

Wanneer een inspecteur bij een belastingplichtige eenmaal een in rechte te beschermen vertrouwen heeft gewekt, zal dit vertrouwen in ieder geval moeten worden gehonoreerd tot het tijdstip waarop hij de belastingplichtige kenbaar heeft gemaakt dat hij zijn standpunt heeft gewijzigd. De inspecteur heeft met zijn verweerschrift in de procedure tegen de aanslag IB/PVV 2011 voor het eerst op 17 juli 2015 duidelijk kenbaar gemaakt dat hij zijn standpunt heeft gewijzigd. Daarmee is vanaf laatstgenoemd moment, ongeveer vier maanden nadat het vertrouwen door de inspecteur is gewekt, dit vertrouwen ook weer beëindigd. De inspecteur is gehouden het standpunt waarop het vertrouwen van belanghebbende is gebaseerd te blijven hanteren voor alle op 17 juli 2015 verstreken tijdvakken. Daaronder vallen in dit geval de jaren 2012, 2013 en 2014. Eenmaal gewekt vertrouwen kan immers niet beëindigd worden met terugwerkende kracht en het is dan ook niet doorslaggevend dat op 17 juli 2015 de aanslagen over de betreffende jaren nog niet waren opgelegd


Bron: Rechtspraak.nl

Fintool: Kortom, fiscaal voordeeltje was van korte duur. Een economische levering had wellicht een betere fiscale oplossing geweest.

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rechtspraak hypotheekrente en echtscheiding

Een vrouw heeft ter zitting gesteld dat de man in de draagkrachtberekening betreffende de periode tot 1 oktober 2017 ten onrechte rekening heeft gehouden met de bruto hypotheekrente, nu de man zijn deel van de hypotheekrente drie jaar mag aftrekken en het deel van de hypotheekrente dat hij voor de vrouw betaalt als partneralimentatie kan aftrekken.

Rechtspraak Hoger beroep hypotheekrenteaftrek bij echtscheiding

Een vrouw heeft de gemeenschappelijke woning verlaten en gaat elders wonen. De man (blijft achter in de woning) levert niet het bewijs dat hij op grond van een met de vrouw gemaakte afspraak haar deel van de hypotheekrente als alimentatie heeft betaald. Ook is er geen bewijs dat de woning vanaf datum feitelijke scheiding economisch geheel het eigendom van de man was.

Vertrokken ex-partner betaalt hypotheeklasten achterblijvende ex, hypotheekrenteaftrek?

In de praktijk betaalt de vertrokken ex-partner soms nog enige tijd de hypotheeklasten van de voormalige echtelijke woning. De achtergebleven ex-partner is dan bijvoorbeeld financieel niet in staat de woonlasten (volledig) te betalen. De vertrokken ex-partner voert deze woonlast dan op als betaalde alimentatie, zonder dat er sprake is van alimentatieplicht. In een uitspraak van de Rechtbank is een soortgelijke casus behandeld, met negatieve gevolgen voor de vertrekkende partij.

Economisch eigendom

Een relatie van ons kantoor beëindigt het samenlevingscontract en wenst economische overdracht van de woning toe te passen. Zijn hier vormvereisten aan verbonden?

Pyrrusoverwinning huiseigenaar

Een huiseigenaar die na eerst door de rechtbank in het gelijk te zijn gesteld dat er sprake was van een economische levering, is op dit onderdeel ook in hoger beroep in het gelijk gesteld.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

5 okt 2021

Laatst gewijzigd

5 okt 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.