Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
21 okt 2021 Nieuws

Besluit betalen private schulden

Dit besluit regelt dat de Belastingdienst/Toeslagen een bedrag kan betalen ter voldoening van bepaalde private schulden van ouders en hun toeslagpartners die gedupeerd zijn door problemen rondom de kinderopvangtoeslag.

Staatssecretaris Van Huffelen stuurde de Tweede Kamer een brief over het effect van het schuldenmoratorium op alimentatiebetalingen.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Daarnaast regelt dit besluit dat in twee specifieke situaties compensatie kan worden geboden voor al afgeloste private schulden.

Alimentatie

Het schuldenmoratorium beschermt de ouder of zijn (huidige) toeslagpartner tegen de bevoegdheid van een schuldeiser om een openstaande schuld op te eisen. Dit geeft de ouder rust. Tegelijkertijd heeft dit ook onbedoelde neveneffecten. Het moratorium geldt namelijk voor alle schulden, waardoor een ouder of zijn toeslagpartner een eventuele (kinder)alimentatieschuld aan een expartner ook (tijdelijk) niet hoeft te voldoen. Dit betekent dat deze ex-partner de noodzakelijke kosten voor zijn of haar levensonderhoud, en dat van de kinderen, niet ontvangt.

Dit kan zich ook voordoen in die situatie waar de betreffende expartner niets met de problematiek rondom de kinderopvangtoeslag te maken heeft, bijvoorbeeld als de huidige toeslagpartner van een gedupeerde ouder alimentatieplichtig is. Naast de mogelijkheid dat sommige alimentatieplichtigen de alimentatie niet kunnen betalen, verwacht het LBIO vanuit de praktijkervaring dat meerdere alimentatieplichtige burgers bewust geen gebruik zullen maken van de private schuldenregeling omdat zij de alimentatiegerechtigde de gelden niet gunnen.

Het is zeer onwenselijk dat ex-partners en hun kinderen de dupe worden van het moratorium. Ik heb daarom in het Beleidsbesluit private schulden de mogelijkheid opgenomen dat ook zonder aanvraag van een gedupeerde ouder of toeslagpartner, de Belastingdienst/Toeslagen de opeisbare schulden die voortvloeien uit alimentatieverplichtingen en waarvoor het Landelijk Bureau Invordering Ouderbijdragen (LBIO) gemachtigde invorderaar is, kan voldoen. Dit zal gebeuren op initiatief van het LBIO, die dit bedrag zal voorschieten om een spoedig proces te bevorderen. Het LBIO zal vervolgens via het reguliere private schuldenproces gecompenseerd worden voor dit voorschot.

Toekomst

Voor de volledigheid vermeld ik hier ook dat de voorgestelde oplossing alleen soelaas biedt voor alimentatieschulden opgebouwd voor juni 2021, aangezien in de private schuldenregeling alleen (achterstanden op) schulden tot 1 juni betaald worden.

 

Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Ex-partner probeert LBIO kosten te verhalen op diens ex-partner

Deze zaak gaat over de vraag of [eiser] (alimentatiebetaler) aanspraak kan maken op (onder meer) schadevergoeding omdat [gedaagde] (alimentatiegerechtigde) volgens [eiser] ten onrechte het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (hierna: LBIO) heeft ingeschakeld voor de inning van achterstallige alimentatie, waarna het LBIO beslagen heeft laten leggen bij [eiser].

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

21 okt 2021

Laatst gewijzigd

21 okt 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.