Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
26 okt 2021 Nieuws

Wetsvoorstel wijziging Verzamelwet SZW 2022

Staatssecretaris Wiersma stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het voorstel van wet tot wijziging Verzamelwet SZW 2022.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Met deze vierde nota van wijziging worden enkele kleine beleidsmatige wijzigingen en technische verbeteringen toegevoegd aan het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022.

Voorgestelde wijziging

Op dit moment bestaat voor gemeenten, SVB en UWV bij openstaande vorderingen wegens overtreding van de inlichtingenplicht geen mogelijkheid om medewerking te verlenen aan een minnelijke schuldregeling met finale kwijting. Dit verbod raakt aan situaties waarbij er sprake is van problematische schulden; een situatie waarin iemand vanwege de ontstane schulden niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Dit kunnen schulden zijn bij de overheid, maar ook private schulden. Problematische schulden hebben een grote impact op het leven van burgers: het levert veel stress op en dit werkt door op verschillende leefdomeinen. Het helpen van mensen bij de aanpak van deze schulden is cruciaal. Door het geldende verbod tot medewerking komen veel schuldregelingen niet tot stand of moeten deze worden afgedwongen via een uitspraak - dwangakkoord - door de rechter. Dit is onwenselijk.

Met de voorgestelde wijziging wordt het medewerkingsverbod bij vorderingen wegens overtreding van de inlichtingenplicht beperkt tot gevallen van opzet of grove schuld, als bedoeld in het Boetebesluit socialezekerheidswetten. Dat betekent dat gemeenten, SVB en UWV de bevoegdheid krijgen om in overige gevallen akkoord te gaan met een schuldregeling tegen finale kwijting. In individuele gevallen kan dan een afweging worden gemaakt met betrekking tot de wenselijkheid van het doorzetten van de incasso. Daarmee ontstaat ruimte om in bepaalde gevallen akkoord te gaan met een schuldregeling tegen finale kwijting. Dat dient een zwaarwegend maatschappelijk belang.

Inwerkingtreding en anticiperen op inwerkingtreding

Het voornemen is om gemeenten, SVB en UWV toestemming te geven om in de uitvoering te anticiperen op de inwerkingtreding van de benodigde wetswijzigingen. Dat betekent dat de betreffende verbodsbepalingen tijdelijk contra legem worden uitgevoerd in overeenstemming met de bedoeling van de voorgestelde wijzigingen, zoals deze zijn opgenomen in het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022. De beoogde beperking van het verbod tot medewerking aan een schuldregeling tot gevallen van opzet of grove schuld heeft een begunstigend karakter en is in het belang van burgers die in aanmerking komen voor schuldhulpverlening. De mogelijkheden hiertoe worden eerst met de uitvoering besproken en in overleg wordt een ingangsdatum bepaald. Om de voorgestelde wijzigingen terug te kunnen laten werken tot het moment waarop hierop wordt geanticipeerd, wordt in de inwerkingtredingsbepaling van het wetsvoorstel opgenomen dat aan de genoemde wetswijzigingen bij koninklijk besluit terugwerkende kracht kan worden verleend tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

3e nota van wijziging Verzamelwet SZW 2022

Staatssecretaris Wiersma stuurde de 3e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 naar de Tweede Kamer.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

26 okt 2021

Laatst gewijzigd

26 okt 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.