Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 nov 2021 Nieuws

Wegnemen administratieve knelpunten no-riskpolis voor werkgevers

Een van de onderdelen uit het wetsvoorstel Breed Offensief betreft het wegnemen van administratieve knelpunten rond de no-riskpolis voor werkgevers.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De Tweede Kamer heeft dit wetsvoorstel op 13 april 2021 controversieel verklaard. Werkgevers en gemeenten hebben daarop gevraagd of er geen mogelijkheid was om het onderdeel wijziging no-riskpolis toch snel te kunnen laten behandelen door het parlement, omdat deze maatregel groot draagvlak heeft bij alle partijen en zeer wenselijk is. De minister van SZW heeft besloten de maatregel over te hevelen naar de Verzamelwet SZW 2022.

Bij Nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet is dit gerealiseerd. Kern van de voorgestelde wijziging is dat de loonkostensubsidie van de gemeente bij ziekte blijft doorlopen. De loonkostensubsidie wordt dan dus, anders dan nu, niet stopgezet en hervat bij herstel. De ZW-uitkering no-riskpolis van UWV wordt op grond van het voorstel lager vastgesteld dan nu en gebaseerd op de door de gemeente vastgestelde loonwaarde van de werknemer. Het voorstel voorkomt verrekeningen tussen gemeenten en werkgevers en tussen UWV en gemeenten, dubbele ziekmeldingen en scheelt veel tijd en energie.

Een voorbeeld:

als de loonwaarde is vastgesteld op 60% van het WML is de hoogte van de loonkostensubsidie aan de werkgever 40% verhoogd met werkgeverslasten. Dit verandert niet. De uitkering no-riskpolis van UWV verandert wel en wordt dan 60% van het laatste loon. Net als in het wetsvoorstel Breed Offensief werkt de nieuwe systematiek ook door naar uitkeringen zwangerschaps- en bevallingsverlof op grond van de Wet arbeid en zorg (Wazo). Voor lopende gevallen is overgangsrecht getroffen. Dit betekent dat UWV en gemeenten bij nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2022 de nieuwe werkwijze toepassen.

Het wetsvoorstel Verzamelwet 2022 is nog in behandeling bij het parlement. Streven is dat de Verzamelwet 2022 op 1 januari 2022 in werking kan treden.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Wetsvoorstel SZW 2022

Dit wetsvoorstel beoogt een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (hierna: SZW) te wijzigen. De wijzigingen betreffen zowel de arbeidswetgeving, de socialezekerheidswetgeving als wetgeving rondom de structuur van de uitvoeringsorganisaties.

Wetsvoorstel wijziging Verzamelwet SZW 2022

Staatssecretaris Wiersma stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het voorstel van wet tot wijziging Verzamelwet SZW 2022.

3e nota van wijziging Verzamelwet SZW 2022

Staatssecretaris Wiersma stuurde de 3e nota van wijziging bij het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2022 naar de Tweede Kamer.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 nov 2021

Laatst gewijzigd

12 nov 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.