Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
12 nov 2021 Nieuws

Evaluatie Wet bankenbelasting 2021

Staatssecretaris Vijlbrief en minister Hoekstra stuurden de evaluatie van de Wet bankenbelasting naar de Tweede Kamer. In de brief wordt ingegaan op ontwikkelingen en mogelijkheden tot vergroening van de bankenbelasting.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De drie doelstellingen van de bankenbelasting zijn:

  1. het beprijzen van de impliciete garantie van de Staat aan de Nederlandse bancaire sector,
  2. een bijdrage leveren aan de risicobeheersing van banken, en
  3. het tegengaan van perverse prikkels in het beloningsbeleid.

Het rapport gaat in op de vraag in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald. De evaluatie is door het ministerie van Financiën uitgevoerd. In deze evaluatie worden tevens de economische effecten van de bankenbelasting meegenomen.

Huidige reikwijdte en opzet van de bankenbelasting

De reikwijdte van de bankenbelasting beperkt zich op dit moment tot enkele grote banken. De financiële sector is echter breder en behelst naast deze banken ook kleinere banken, pensioenfondsen, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Groene obligaties

Een andere ontwikkeling die mogelijkheden biedt om groene investeringen binnen de financiële sector te stimuleren is de uitgifte van groene obligaties. Hierbij gaat het dus wel om vergroening middels de passivazijde van de balans. Door middel van groene obligaties haalt een instelling geld op dat specifiek geoormerkt is voor de financiering van groene activiteiten.

In Europees verband wordt op dit moment gewerkt aan een gestandaardiseerd kader voor de erkenning van groene obligaties. Als dit gestandaardiseerde kader er eenmaal is zou kunnen worden onderzocht of hier een instrument aan kan worden gekoppeld om te stimuleren dat de Nederlandse financiële sector zich in een nader te bepalen mate met deze groene obligaties financiert en dus ook groene investeringen doet.

Net als bij de green asset ratio dient tevens in voldoende mate gecontroleerd te kunnen worden in hoeverre een instelling zich financiert met de dergelijke groene obligaties. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een verplichte opname in een jaarverslag met accountantsverklaring.


Bron: Rijksoverheid

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

12 nov 2021

Laatst gewijzigd

12 nov 2021

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2021. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.