Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 nov 2021 Nieuws

De verdragsbijdrage en de woonlandfactor

Verdragsgerechtigden zijn personen die in het buitenland wonen en op grond van de Coördinatieverordening sociale zekerheid of op grond van een sociale zekerheidsverdrag recht hebben op zorg in hun woonland ten laste van Nederland.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Ze krijgen daar het vergoedingenpakket van het woonland, maar de rekening voor de zorg gaat naar Nederland. Voor dat recht betalen zij aan het CAK een premievervangende bijdrage. In het woonland kan de zorg echter van een lager of hoger kostenniveau zijn. Om de bijdrage in verhouding te brengen met het pakket van het woonland, wordt de woonlandfactor gebruikt. Deze woonlandfactor wordt jaarlijks in november in de Staatscourant gepubliceerd.

De verdragsbijdrage wordt berekend door de grondslag van de bijdrage te vermenigvuldigen met een verhoudingsgetal dat wordt berekend uit de verhouding tussen de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon ten laste van de sociale ziektekostenverzekering (hierna te noemen: zorgkosten) in het woonland van deze persoon en de gemiddelde uitgaven voor zorg voor een persoon uit hoofde van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) in Nederland. Dit is de woonlandfactor.

Zorgtoeslag

De woonlandfactor wordt ook gehanteerd bij het vaststellen van de zorgtoeslag die verdragsgerechtigden kunnen ontvangen als tegemoetkoming voor hun verdragsbijdrage.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Verdragenoverzicht per 1 oktober 2021

Nederland heeft met een groot aantal landen belastingverdragen gesloten ter voorkoming van dubbele heffing van directe belastingen (onder andere inkomstenbelasting en dividendbelasting).

Kamerbrief over premieshoppen en A1-verklaringen

Minister Koolmees informeerde de Tweede Kamer over A1-verklaringen en premieshoppen. Met een A1-verklaring kunnen werknemers aantonen in welk land zij sociaal verzekerd zijn.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 nov 2021

Laatst gewijzigd

17 nov 2021

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.