Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
3 feb 2022 Nieuws

Kamervragen tweelingpolissen zorgverzekeraars

Minister Kuipers gaf antwoord op Kamervragen over het bericht dat steeds meer zorgverzekeraars tweelingpolissen aanbieden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Nagenoeg gelijke polissen (“tweelingpolissen’’) dragen niet bij aan een onderscheidend polisaanbod en maken het voor een verzekerde onnodig ingewikkeld om een zorgverzekering te kiezen. Ook zouden deze polissen de risicosolidariteit kunnen aantasten, indien de goedkopere polis zich vanuit financiële overwegingen richt op een specifieke groep verzekerden met bepaalde kenmerken in plaats vanuit een zorgperspectief.
Het polisaanbod heeft daarom ook de voortdurende aandacht en is de afgelopen jaren reeds verschillende keren onderwerp van gesprek geweest met zorgverzekeraars. Zorgverzekeraars zijn hierbij opgeroepen om het polisaanbod meer onderscheidend te maken.

Onderzoek

Momenteel wordt een onderzoek uitgevoerd dat in kaart brengt hoe de polismarkt eruitziet en welke poliskenmerken verzekerden daadwerkelijk als onderscheidend zien. Dit onderzoek besteedt verder aandacht aan de betalingsbereidheid van verzekerden ten aanzien van verschillende poliskenmerken. Er wordt bijvoorbeeld nagegaan of verzekerden bereid zijn meer te betalen voor een polis die op het eerste gezicht slechts op geringe aspecten verschilt van een andere polis.

Hoofdlabel

Vraag 6. Bent u van mening dat zorgverzekeraars actief moeten melden als er tweelingpolis bestaat van een hoofdlabel? Zo nee, waarom niet?

Het is belangrijk dat verzekerden erop gewezen worden als er een (nagenoeg) gelijk alternatief bestaat. Op die manier wordt het hen niet onnodig ingewikkeld gemaakt een zorgverzekering te kiezen. Daarom bevat de regelgeving van de NZa informatieverplichtingen hierover voor zorgverzekeraars. Wanneer vanuit een concern of individuele zorgverzekeraar polissen worden aangeboden die (nagenoeg) gelijk zijn voor wat betreft de te verzekeren prestaties als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en voor wat betreft de keuzemogelijkheden tussen aanbieders van zorg of van overige diensten, dient elk van de betrokken zorgverzekeraars een overzicht te plaatsen met deze (nagenoeg) gelijke polissen. Dit geldt dus bijvoorbeeld voor polissen die enkel verschillen in de manier waarop gecommuniceerd wordt tussen verzekerde en zorgverzekeraar (wel of niet digitaal).

Het overzicht moet ingaan op de belangrijke verschillen tussen de polissen. Omdat het belangrijk is dat verzekerden het overzicht ook daadwerkelijk kunnen vinden en gebruiken, moet het overzicht op een direct zichtbare plek op de website staan waar ook het aanbod van de polissen en de premies van de zorgverzekeraar zijn geplaatst. Dat betekent dat het voor verzekerden inzichtelijk is als er een (nagenoeg) gelijke polis bestaat.

Tegelijkertijd hoeven verzekeraars op grond van deze informatieverplichting niet inzichtelijk te maken of er ook een polis is die op kleine punten ten aanzien van het aantal gecontracteerde zorgaanbieders en/of het vergoedingspercentage voor niet-gecontracteerde zorg verschilt. Want als er relatief kleine verschillen zijn tussen het aantal gecontracteerde zorgaanbieders en/of de vergoedingspercentages voor ongecontracteerde zorg gaat het, op grond van artikel 11 van de Zvw, namelijk om een andere polis.

 

Bron: Rijksoverheid

Lees ook…

Zorgverzekering 2022

In diverse besluiten zijn de nieuwe cijfers voor 2022 bekend gemaakt.

Begrijpelijke informatie voor verzekerden

Heldere informatie over de inhoud, de kwaliteit en de prijs van zorg is belangrijk voor verzekerden. Daarmee kunnen zij weloverwogen kiezen voor een zorgverzekering, zorgaanbieder of behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverzekeraars om verzekerden uiterlijk 12 november te informeren over de zorgverzekeringspremie en zo transparant mogelijk te zijn over het gecontracteerd zorgaanbod voor 2022.

Consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt 2021

Het jaarlijkse consumentenonderzoek zorgverzekeringsmarkt geeft inzicht in de kennis, beleving en gedrag van consumenten als ze kiezen voor een zorgpolis. Bij het oriënteren op een nieuwe zorgverzekering maken respondenten met name gebruik van online bronnen. (Prijs-)vergelijkingswebsites worden daarbij meer gebruikt dan vorig jaar (57% vs. 49%).

Monitor zorgverzekeringen 2021

Jaarlijks voert de Nederlandse Zorgautoriteit een monitor uit die de belangrijkste ontwikkelingen op de zorgverzekeringsmarkt in kaart brengt. Dit zijn de resultaten voor 2021.

Eigen risico zorgverzekeringen 2022 ongewijzigd

De Eerste Kamer is akkoord gegaan met de 'Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met het ongewijzigd laten van het verplicht eigen risico voor de zorgverzekering voor het jaar 2022'.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.