Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 feb 2022 Nieuws

Bouwdepot en contante betalingen

De consument heeft gesteld dat de geldverstrekker ten onrechte weigert vanuit het bouwdepot een factuur rechtstreeks aan hem uit te betalen. De consument heeft contant een factuur van € 34.000,00 aan zijn aannemer betaald en vervolgens de factuur ingezonden aan de geldverstrekker.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Oordeel

De commissie is van oordeel dat de weigering tot uitbetaling niet onrechtmatig is.

De consument heeft onvoldoende aangetoond dat het contante bedrag is betaald en wat van dat contante bedrag de herkomst is. Zodoende kan de bron van de gelden niet worden vastgesteld en zou de geldverstrekker haar Wwft verplichtingen schenden door tot uitbetaling over te gaan.


Lees hier de volledige uitspraak.

 

Wwft

Tussen partijen is niet in geschil dat de geldverstrekker op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht is een cliëntenonderzoek te verrichten. Tot een dergelijk onderzoek is de geldverstrekker wettelijk verplicht via artikel 3 lid 5, sub b, Wwft wanneer zij een transactie verricht ten behoeve van de consument van ten minste € 15.000,00. Het cliëntenonderzoek dient, voor zover hier relevant, om de geld-verstrekker in staat te stellen een onderzoek te doen naar de bron van de middelen die gebruikt worden bij de uitvoering van de transactie.

De geldverstrekker heeft op 6 mei 2020 aangegeven niet tot de uitbetaling van deze derde factuur over te gaan. Zij heeft in dat verband aangegeven bij contante betalingen groter dan € 10.000,00 verplicht te zijn de herkomst van de gelden te controleren.

Schenking

De consument heeft daarop aangegeven dat een bedrag van € 27.500,00 door zijn vader aan hem is geschonken en dat hij het meerdere zelf contant heeft bijgelegd. Op 11 mei 2020 heeft de consument een schenkingsovereenkomst met datum 13 januari 2020 aan de geldverstrekker gezonden, waaruit blijkt dat het genoemde bedrag aan hem werd geschonken.

[De consument heeft de schenkovereenkomst en de belastingaangifte van de schenking aan de geldverstrekker gestuurd en daarmee de herkomst van de € 27.500,00 aangetoond.]

Bouwbedrijf

Op 12 mei 2020 heeft de geldverstrekker bij [naam bedrijf] per e-mail de door de consument gedeclareerde factuur ter verificatie voorgelegd. De geldverstrekker heeft [naam bedrijf] ter bevestiging verzocht om een kopie van een authentiek rekeningafschrift waarop de transactie van de door de consument gedane contante betaling van € 34.000,00 is gestort op de zakelijke rekening van [naam bedrijf]. [naam bedrijf] heeft dat verzoek geweigerd.

Aanwezigheid contant geld sluit niet aan met IB aangifte

Het verzoek om een rekeningafschrift waarop de transactie zichtbaar is, heeft de geldverstrekker ook gedaan ten aanzien van het meerdere (€ 6.500,00). Omdat de consument heeft aangegeven dat dit bedrag is vrijgekomen uit een opgeheven spaarrekening op naam van zijn echtgenote heeft de geldverstrekker ook de belastingaangiften vanaf 2017 van de consument en zijn echtgenote opgevraagd.

De geldverstrekker heeft geconstateerd dat er op de belastingaangiften geen sprake is van een opgegeven som aan contante eigen middelen.

 

Bron: Kifid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

17 feb 2022

Laatst gewijzigd

17 feb 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.