Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
28 feb 2022 Nieuws

Onderzoek ‘’Zorgverzekeraar als adviseur’’

Minister Kuipers stuurde de Tweede Kamer een brief over Onderzoek ‘’Zorgverzekeraar als adviseur’’
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Zorgverzekeraars spelen een belangrijke rol in het zorgstelsel. Niet alleen als financier en regisseur van zorg in de keten en de regio, maar ook als adviseur van de verzekerden. Zij beschikken over veel kennis over de zorg en de zorgaanbieders. Deze informatiebron kan verzekerden helpen bij het kiezen voor het geschikte zorgpad bij de juiste zorgaanbieder. Het vinden van ‘passende zorg’ en de ‘juiste zorg op de juiste plek’ zijn hierbij het uitgangspunt.

Resultaten

Het onderzoek laat zien dat zorgverzekeraars verschillende vormen van zorgadvies aanbieden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om wachtlijstbemiddeling, advies over de meest geschikte zorgaanbieder, preventie-advies en begeleiding bij het regelen van zorg. Zorgadvies vindt vooral reactief plaats, dus na een vraag vanuit de verzekerde zelf. Veel verzekerden weten echter niet dat ze bij hun zorgverzekeraar terecht kunnen voor zorgadvies.

Informatie

Verzekerden blijken een verschillend gevoel te hebben bij zorgadvies door een zorgverzekeraar. Aan de ene kant is er een groep die (vrijwel) niet openstaat voor zorgadvies vanuit de zorgverzekeraar. Deze verzekerden zien de zorgverzekeraar vooral als partij die de zorgkosten vergoedt en hebben enige wantrouwen jegens andere taken van de zorgverzekeraar. Aan de andere kant is er een groep die het geven van zorgadvies wel degelijk als taak van de zorgverzekeraar ziet. In totaal heeft circa de helft van de verzekerden aangegeven de zorgverzekeraar waarschijnlijk of zeker zelf te zullen benaderen voor zorgadvies. Iets meer dan een derde van alle verzekerden (37 procent) zou het (zeer) prettig vinden als hun zorgverzekeraar hen proactief zou benaderen met zorgadvies (tegenover 45 procent die dit (zeer) onprettig zou vinden). Dit advies zou bijvoorbeeld op specifieke momenten (zogenoemde ‘life changing events’) kunnen plaatsvinden, zoals een zwangerschap. Tot slot blijkt dat verzekerden veelal openstaan voor proactief advies vanuit de zorgverzekeraar ten aanzien van het kiezen voor een zorgverzekeringspolis.

Website

Om meer bekendheid te vergaren voor de zorgadviesafdelingen van zorgverzekeraars heeft ZN – in samenwerking met de individuele zorgverzekeraars – het platform www.mijnzorgverzekeraar.nl gelanceerd. Op deze website kunnen verzekerden en verwijzers de contactgegevens van de zorgadviesafdelingen van de verschillende zorgverzekeraars makkelijk terugvinden.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Zorgverzekering 2022

In diverse besluiten zijn de nieuwe cijfers voor 2022 bekend gemaakt.

Begrijpelijke informatie voor verzekerden

Heldere informatie over de inhoud, de kwaliteit en de prijs van zorg is belangrijk voor verzekerden. Daarmee kunnen zij weloverwogen kiezen voor een zorgverzekering, zorgaanbieder of behandeling. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverzekeraars om verzekerden uiterlijk 12 november te informeren over de zorgverzekeringspremie en zo transparant mogelijk te zijn over het gecontracteerd zorgaanbod voor 2022.

Informatie over langdurige zorg

Zorgkantoren, verenigd in Zorgverzekeraars Nederland, hebben een nieuwe landelijke website gelanceerd met publieksinformatie over de langdurige zorg.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

28 feb 2022

Laatst gewijzigd

28 feb 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.