Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
17 mrt 2022 Nieuws

Afkoop lijfrente en toeslagen

De Inspecteur van de Belastingdienst heeft het (gezamenlijk) toetsingsinkomen van belastingplichtige voor het belastingjaar 2019 vastgesteld op € 29.583,-. Dit toetsingsinkomen is veel hoger dan waar de Belastingdienst bij het toekennen van het voorschot huur- en zorgtoeslag vanuit is gegaan. Dit betrof destijds een (gezamenlijk) toetsingsinkomen van €14.230,-.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Doordat sprake is van een veel hoger toetsingsinkomen, heeft belastingplichtige volgens belastinginspecteur geen recht meer op zorg- en huurtoeslag en dient zij de te veel betaalde zorg- en huurtoeslag terug te betalen. Zij komt namelijk met haar toetsingsinkomen boven de inkomensgrens uit.

Bijzonder inkomen?

Belastingplichtige heeft gesteld dat de belastinginspecteur ten onrechte de afkoop van een lijfrente in het jaar 2019 niet beschouwd als bijzonder inkomen in de zin van artikel 2b, eerste lid, aanhef en sub a tot en met e, van het Besluit op de Huurtoeslag (Bht). Als de belastinginspecteur dit wel had gedaan, had dit volgens belastingplichtige geleid tot een vermindering van haar toetsingsinkomen met een bedrag van ongeveer € 7000,-. De rechtbank volgt belastingplichtige niet in haar betoog en overweegt daartoe als volgt.

Zorgtoeslag

Bij de zorgtoeslag kent de wet geen mogelijkheid om van het (gezamenlijk) toetsingsinkomen af te wijken door bepaalde inkomensbestanddelen buiten beschouwing te laten.

Huurtoeslag

Deze mogelijkheid bestaat wel bij de huurtoeslag, maar daar komt situatie belastingplichtige niet voor in aanmerking. De afkoop van een lijfrenteverzekering staat namelijk niet in de limitatieve lijst (zie download) met gevallen waarin inkomensbestanddelen van het toetsingsinkomen buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Tweede pijler = derde pijler?

De rechtbank vindt dat de afkoop van de lijfrente ook niet op een lijn is te stellen met de situatie die wel in de lijst staat, namelijk de afkoop van een pensioen. Bij de afkoop van een pensioen als bedoeld in de lijst, is het de instantie die het pensioen uitkeert die beslist dat het pensioen in een keer wordt afgekocht. Degene die het pensioen ontvangt kan daar dus niet zelf voor kiezen. In het geval van de afkoop van de lijfrente gaat het om een eigen keuze van belastingplichtige. Die keuze komt voor haar eigen risico.

Beslissing

De belastingplichtige wordt in het ongelijk gesteld en de toeslagen dienen te worden terugbetaald.


Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.