Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
18 mrt 2022 Nieuws

Smalle basis hervormingsagenda van het kabinet

In de afgelopen jaren zijn de huizenprijzen in Nederland sterk gestegen, mede door de lage rente, knelpunten in het aanbod en een aanhoudende stimulering van de vraag. Daarnaast maken huishoudens steeds meer gebruik van hun maximale leenruimte om een woning te kunnen financieren, waarbij ook de inzet van aflossingsvrije hypotheken weer toeneemt, nadat eerder sprake was van een dalende trend na de kredietcrisis.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Als de huizenmarkt langzaam afkoelt, zal dit naar verwachting tot beperkte economische effecten leiden, maar een grotere correctie kan een forse impact hebben.

De hervormingsagenda van het kabinet richt zich vooral op het creëren van extra aanbod van woningen. Het FSC benadrukt dat een bredere aanpak nodig is, waarbij ook aandacht wordt besteed aan maatregelen die de huidige vraagstimulering kunnen doen verminderen. Ook bestaan nog grote verschillen tussen kopen en huren. Het is van belang dat de huurmarkt zich meer ontwikkelt en een wezenlijk alternatief voor kopen vormt.

Het FSC roept hypotheekaanbieders op om de bestaande leennormen zorgvuldig te blijven hanteren en het gebruik van uitzonderingsmogelijkheden kritisch te bezien. Daarnaast constateert het FSC dat de huidige systematiek van leennormen op macroniveau onbedoeld gevoelig kan zijn voor factoren die zich cyclisch gedragen.


Bron: FSC/ AFM

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Rekenmodel voor consumenten: Annuïteitenhypotheek - nieuw termijnbedrag bij renteherziening

Als download is een rekenmodel beschikbaar voor het berekenen van een (maand)annuïteit. In het rekenmodel kunnen naast de hoofdsom en looptijd 3 hypotheekrentepercentages (aanvangsrente / eerste verlenging / tweede verlenging) ingevoerd worden. Daarna is het nieuwe termijnbedrag zichtbaar. Het excelbestand is zonder logo en kan aan uw klant meegegeven (gemaild) worden.

Geen steun voor het invoeren van een nationale zelfwoonplicht

Tijdens de plenaire vergadering van 15 maart 2022 in de Tweede Kamer zijn diverse moties behandeld. De motie voor het invoeren van een nationale zelfwoonplicht is verworpen.

Niet meewegen studieschulden

De motie om studieschulden niet mee te laten wegen bij hypotheekaanvragen is verworpen.

NHG grens omhoog?

In een motie wordt de Tweede Kamer gevraagd de NHG grens te verhogen.

Geen Zilvervlootsparen en bouwsparen

Minister W.B. Hoekstra heeft de Tweede Kamer geinformeerd als gevolg van een eerdere motie 'bouwsparen' en een schriftelijk overleg Bouwsparen.

Fiscale hervorming eigenwoningbezit

Het afschaffen van de hypotheekrente en het belasten van het eigen woningvermogen in box 3 heeft grote gevolgen voor de inkomensverdeling in Nederland.
Dit concludeert het EIB in de verschenen notitie ‘Fiscale hervorming van het eigenwoningbezit: afschaffen hypotheekrenteaftrek en overhevelen eigen woning naar box 3’.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 mrt 2022

Laatst gewijzigd

18 mrt 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.