Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
13 mei 2022 Nieuws

Kamervragen 'Grondeigenaren moeten opdraaien voor drugsafval op hun terrein'

Minister D. Yesilgöz-Zegerius gaf antwoord op kamervragen over grondeigenaren en opdraaien voor de opruimingskosten.

Staatssecretaris Heijnen informeerde de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Het hangt van de specifieke omstandigheden af welke verantwoordelijkheid op een perceeleigenaar rust ten aanzien van de gevolgen van drugsdumpingen. Sinds 2015 wordt vanuit het Rijk geld beschikbaar gesteld voor particulieren en gemeenten ter (co)financiering van de geleden schade.

?25.000

Het Rijk heeft geen wettelijke verantwoordelijkheid voor het financieren van de schade van drugsafvaldumpingen. Sinds 2015 wordt er vanuit het Rijk desalniettemin geld beschikbaar gesteld voor particulieren en gemeenten ter cofinanciering van de geleden schade. Vanaf 2019 kunnen particulieren 100% van de kosten vergoed krijgen en gemeenten 50% tot een maximum van 25.000 EUR. BIJ12, als uitvoeringsorganisatie van het Interprovinciaal Overleg, voert deze Regeling uit. We zien sinds vorig jaar dat de kosten van het opruimen van sommige drugslozingen het maximum van 25.000 EUR overschrijdt.

Verdeelsleutel

In 2021 is er 517.000 euro uitgekeerd, dit betekent dat er een onderuitputting was van 483.000 euro. Navraag leert dat dit mede komt doordat er een maximum vergoeding van 25.000 euro geldt, zoals ook aangegeven in het antwoord op vraag 3. Ook speelt mee dat elke provincie een eigen Regeling (met identieke inhoud) heeft en de verdeling van het geld met een verdeelsleutel over de provincies geschiedt. De verdeelsleutel is gemaakt op basis van historische cijfers van drugsdumpingen in de twaalf provincies. Dit betekent dat het subsidieplafond bij de ene provincie al bereikt kan zijn, terwijl de andere provincie nog wel financiële ruimte heeft op basis van de Regeling. Om problematiek over de verdeelsleutel in de toekomst te voorkomen, zijn de uitvoeringsorganisaties in gesprek over een andere techniek achter de Regeling.

---------

Opnemen van informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie ondergrond (BRO)

De Tweede Kamer heeft in januari 2019 een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd om informatie over bodemverontreinigingen in de Basisregistratie Ondergrond op te nemen.

Op basis van uitgevoerd onderzoek is door de Programmastuurgroep Basisregistratie Ondergrond, die onder voorzitterschap staat van het ministerie van BZK, vastgesteld dat de initiële investeringskosten 11,9 mln. euro bedragen. Het ministerie van IenW stelt 5 mln. euro per jaar beschikbaar voor de periode 2022-2023 uit de middelen voor bodem en ondergrond. Voor de dekking van de 1,9 mln. euro voor de periode 2024-2026 zullen nog nadere afspraken worden gemaakt met het ministerie van BZK. Voor dekking van de structurele beheerskosten voeren de Ministeries van BZK en EZK overleg met netbeheerders en grondroerders. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie.


Bron: Rijksoverheid

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Gemeente mag kosten opruimen drugsafval niet verhalen op eigenaren weiland

Het gemeentebestuur van Nuenen, Gerwen en Nederwetten mag de kosten van het opruimen van drugsafval niet verhalen op de eigenaren van het weiland waar het drugsafval werd gevonden. Dat staat in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Op het weiland in Nuenen werd tot twee keer toe gevaarlijk drugsafval gevonden. Dat was daar door onbekenden achtergelaten. De gemeente ruimde het drugsafval direct zelf op en wilde de gemaakte kosten verhalen op de eigenaren van het weiland. Zij hadden niets met het gedumpte drugsafval te maken.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

13 mei 2022

Laatst gewijzigd

13 mei 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2023. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.