Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
25 mei 2022 Nieuws

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Minister C.J. Schouten stuurde de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging. Tevens is de 'Publieksmonitor pensioenen kwartaal 1 2022' aangeboden.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Belang samenlevingscontract

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:
1
In artikel I, onderdeel C, wordt artikel 2a als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Er is sprake van een gezamenlijke huishouding indien de betrokkenen een notarieel verleden samenlevingscontract hebben gesloten of sprake is van een samenlevingsverklaring en wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in het tweede of derde lid.
2. In het tweede lid wordt “indien en zolang” vervangen door “indien en zolang er een notarieel verleden samenlevingscontract is en dit samenlevingscontract gemeld is aan de pensioenuitvoerder of”.
3. In het derde lid wordt, onder verlettering van de onderdelen a en b tot de onderdelen b en c een onderdeel ingevoegd, luidende:
a. er een notarieel verleden samenlevingscontract is;.

Advies Landsadvocaat

"Dat invaren de resultante is van overleg tussen sociale partners geeft ons evenmin aanleiding om aan te nemen dat betrokkenen niet als belanghebbende bij het besluit van DNB moeten worden aangemerkt. Het CBb heeft immers geoordeeld dat de vraag of een individuele polishouder belanghebbende is bij het instemmingsbesluit van DNB los staat van een eventuele collectieve verzetsprocedure waarin (rechtstreeks) bezwaren kunnen worden geuit."

De aanwezigheid van een zelfstandige wettelijke verzetsprocedure op grond van de Wft, betekende volgens het CBb niet dat individuele polishouders geen belanghebbenden in de zin van artikel 1:2, van de Awb zijn bij het instemmingsbesluit van DNB.

Wij interpreteren deze overweging van het CBb aldus, dat (collectieve) waarborgen waarin rekening wordt gehouden met belangen van betrokkenen voorafgaand aan het door DNB te toetsen besluit volgens het CBb niet afdoen aan het feit dat de betrokkenen als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt."

[Fintool: vrij vertaald ziet het er naar uit dat elk individu bezwaar aan kan tekenenen.]

 

Bron: Rijksoverheid

 

Toevoeging: 24/5/2022 Antwoorden op (resterende) Kamervragen over wetsvoorstel toekomst pensioenen

Lees ook…

Wet toekomst pensioenen

Dit wetsvoorstel wijzigt de tweede pijler van het pensioenstelsel. Het pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners wordt hiermee uitgewerkt. Ook het nabestaandenpensioen wordt gestandaardiseerd.

Fiscale uitvoeringsregelingen Wet toekomst pensioenen

Met de Wet toekomst pensioenen wordt onder andere het fiscale kader voor pensioenen gewijzigd. Dit wetsvoorstel is op 30 maart 2022 naar de Tweede Kamer gezonden. In dat wetsvoorstel wordt voorgesteld de fiscale verschillen tussen de tweede pensioenpijler (werknemerspensioen) en de derde pensioenpijler (individuele pensioenvoorzieningen voor bijvoorbeeld ondernemers of werknemers zonder pensioenregeling), waar mogelijk en wenselijk op te heffen.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

18 mei 2022

Laatst gewijzigd

25 mei 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.