Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiƫle dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
20 mei 2022 Nieuws

Imputatieregeling betalingsachterstand zorgverzekering

Een vordering van een zorgverzekeraar wordt door de rechter afgewezen. De zorgverzekeraar heeft imputatieregeling 6:43 BW onjuist toegepast.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

De zorgverzekeringspremie van de maand september 2021 bedroeg € 182. heeft in de maanden augustus tot en met december 2021 diverse betalingen aan zorgverzekeraar verricht, van in totaal € 918,-. Bij al deze betalingen heeft zij geen betalingskenmerk vermeld.

De zorgverzekeraar stelt dat de premie van september 2021 ter hoogte van € 182,- niet betaald. Dat moet verzekeringnemer (gedaagde) alsnog doen.

Verzekeringnemer stelt zich op het standpunt dat zij de premie van de maand september 2021 wel degelijk heeft betaald, namelijk in september en oktober 2021. Om die reden stelt zij dat de vorderingen van zorverzekeraar moeten worden afgewezen.

BW

De centrale vraag in deze procedure is of [gedaagde] de premie van de maand september 2021 heeft betaald. De kantonrechter oordeelt dat dit het geval is.
Van belang daarbij is dat uit artikel 6:43 BW (kort gezegd) volgt dat wanneer geen betalingskenmerk bij een betaling wordt vermeld, de betaling moet worden afgeboekt op de oudste openstaande vordering.

De zorgverzekeraar heeft zich niet aan dat uitgangspunt gehouden. Zij heeft er namelijk voor gekozen om de betalingen van [gedaagde] af te boeken op de nieuwere vorderingen van oktober, november en december 2021, waardoor de maand september 2021 open is blijven staan. Daartoe was zij op grond van artikel 6:43 BW niet gerechtigd. De door haar aangevoerde omstandigheid dat zij de vordering voor de maand september 2021 toen al uit handen had gegeven aan haar gemachtigde, maakt niet dat zij eigenhandig van die wettelijke regeling kan afwijken.

 

Bron: Rechtspraak.nl

 

BW Boek 6, artikel 43

  1. Verricht de schuldenaar een betaling die zou kunnen worden toegerekend op twee of meer verbintenissen jegens een zelfde schuldeiser, dan geschiedt de toerekening op de verbintenis welke de schuldenaar bij de betaling aanwijst.
  2. Bij gebreke van zodanige aanwijzing geschiedt de toerekening in de eerste plaats op de opeisbare verbintenissen. Zijn er ook dan nog meer verbintenissen waarop de toerekening zou kunnen plaatsvinden, dan geschiedt deze in de eerste plaats op de meest bezwarende en zijn de verbintenissen even bezwarend, op de oudste. Zijn de verbintenissen bovendien even oud, dan geschiedt de toerekening naar evenredigheid.

 

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

20 mei 2022

Laatst gewijzigd

20 mei 2022

Adresgegevens

Fintool
Vlinderweg 2 | Unit 0.24
2623 AX Delft

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2022. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.