Neem nu een abonnement op Fintool.nl
De betrouwbare vraagbaak voor financiële dienstverleners.
Abonneren Bekijk alle diensten
23 mei 2022 Nieuws

Hoge Raad - Box 3 - vermogensrendementsheffing

Belastingplichtigen die vielen onder de massaal bezwaarprocedure voor box 3 kunnen naar aanleiding van het box 3-arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 en de daaropvolgende collectieve uitspraak op het massaal bezwaar binnen zes maanden een beslissing van de inspecteur over vermindering van hun aanslag verwachten.
  • Dagelijkse e-mail nieuwsbrief
  • Kennisbank met 1000+ artikelen
  • Rekenmodellen en downloads
  • Persoonlijk archief
  • Inclusief Permanent Actueel module!!

Tegen de beslissing van de inspecteur staat volgens de wet geen beroep bij de belastingrechter open. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de belastingplichtigen, als zij het niet eens zijn met die beslissing, nog bij de Inspecteur een verzoek om ambtshalve (verdere) vermindering van hun aanslag kunnen indienen. Als de Inspecteur dat verzoek afwijst, kan tegen die afwijzing bezwaar worden gemaakt en kan vervolgens beroep bij de belastingrechter worden ingesteld.

Hoge Raad

De zaak die nu aan de Hoge Raad is voorgelegd, gaat over een belastingplichtige wiens zaak viel onder het massaal bezwaar voor de jaren 2017 en 2018. De Inspecteur heeft de bezwaren gesplitst in een deel dat betrekking heeft op de massaalbezwaarvraag en een deel dat betrekking heeft op de vraag of de box 3-heffing voor deze belastingplichtige een individuele buitensporige last vormt. De Inspecteur heeft vervolgens het ‘individuele’ bezwaar ongegrond verklaard. Tegen die beslissing is (hoger) beroep ingesteld. Het Gerechtshof heeft het beroep tegen het ‘individuele’ bezwaar ongegrond verklaard. Het hof heeft, in overeenstemming met de beslissing van de Hoge Raad van 2 juli 2021, niet geoordeeld over de massaalbezwaarvraag.

Oordeel Hoge Raad - rechtsbescherming voor rechtsherstel

De Hoge Raad biedt belastingplichtigen die onder het massaal bezwaar vielen, rechtsbescherming voor de omvang van het rechtsherstel. De Hoge Raad oordeelt in dit verband dat de belastingplichtige die het niet eens is met de beslissing van de Inspecteur over (de omvang van) de vermindering wel nog een verzoek om ambtshalve (verdere) vermindering van de aanslag kan indienen bij de Inspecteur.

Zo’n verzoek kan, als aan bepaalde bij de wet gestelde voorwaarden is voldaan, ertoe leiden dat de aanslag door de Inspecteur alsnog ambtshalve (verder) wordt verminderd. De Hoge Raad is van oordeel dat is voldaan aan de voorwaarde dat de onjuistheid van de aanslag niet voortvloeit uit jurisprudentie die pas is gewezen nadat die aanslag onherroepelijk vast is komen te staan. De aanslagen die onder het massaal bezwaar vielen, stonden namelijk nog niet onherroepelijk vast toen het box 3-arrest van 24 december 2021 werd gewezen. Tegen een eventuele afwijzing van het verzoek om ambtshalve vermindering kan de belastingplichtige bezwaar maken en vervolgens beroep instellen bij de belastingrechter.

----

Andere uitspraak (ECLI:NL:HR:2022:720)

Een belastingplichtige die voor box 3 niet viel onder de massaalbezwaarprocedure en van wie de aanslag inkomstenbelasting voor de jaren 2017 en 2018 onherroepelijk vaststaat, heeft geen recht op de op rechtsherstel gerichte box 3-compensatie bedoeld in het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021. In dat geval bestaat ook geen recht op ambtshalve vermindering van de aanslag. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld.

 

Bron: Rechtspraak.nl

Downloads

Downloads zijn alleen beschikbaar voor abonnees. Log graag in of neem een abonnement.

Lees ook…

Impact en gevolgen uitspraak Hoge Raad over vermogensrendementsheffing

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). De Belastingdienst onderzoekt op dit moment de gevolgen van deze uitspraak.

Rubrieken

Dossiers

Opvoerdatum

23 mei 2022

Laatst gewijzigd

23 mei 2022

Adresgegevens

Fintool

Telefoon 085 - 111 89 99
Telefax 085 - 111 88 80
E-mail: info@fintool.nl
KvK 27256668

Fintool bv © 2003/2024. Alle rechten voorbehouden.
Lees graag de leveringsvoorwaarden en het privacy reglement.